Деца, чакащи класиране

# Рег. номер Име на дете Дата на регистрация Желание 1 Желание 2 Желание 3 Желание 4 Желание 5 Желание 6
1 10 КРИСИЯ ИВАНОВА ДИКОВА 04.04.2017 10:06:41 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
2 133 ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ БАКЛАРОВ 04.04.2017 13:50:27 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
3 172 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 05.04.2017 12:08:16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
4 173 ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА 05.04.2017 12:20:10 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
5 208 ЗАХАРИ МАРТИНОВ МИНКОВ 07.04.2017 12:33:27 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
6 222 ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА 11.04.2017 20:26:25 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
7 237 ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА 17.04.2017 20:29:14 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
8 253 ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 24.04.2017 11:59:34 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
9 265 МИЛИЦА ПЕТКОВА ИГНАТОВА 28.04.2017 08:11:56 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
10 280 БОЯН КИРИЛОВ КИРОВ 04.05.2017 23:40:12 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
11 281 ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ 05.05.2017 11:13:34 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
12 321 ИВАН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ 29.05.2017 11:09:04 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
13 323 ДАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЛЕВА 30.05.2017 09:40:49 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
14 342 ЛОРА ВИХРЕН МАНОЛОВА 16.06.2017 15:28:55 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
15 344 ЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 19.06.2017 10:08:14 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
16 348 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ 19.06.2017 13:19:41 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
17 371 СВЕТОЗАРА ИВАЙЛОВА ЙОВКОВА 28.06.2017 13:29:21 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
18 399 ПЛАМЕНА ГОСПОДИНОВА ПЛАМЕНОВА 31.08.2017 13:08:36 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
19 428 БОЖИДАРА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА 01.11.2017 14:43:58 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
20 429 МАРТИН МАРТИНОВ ГЕОРГИЕВ 08.11.2017 12:00:24 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
21 433 ДИМИТЪР РУМЕНОВ МАРЕВ 10.11.2017 13:59:55 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
22 436 ТЕОДОРА ДЕСИСЛАВОВА ИЛИЕВА 14.11.2017 12:57:47 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
23 442 ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 27.11.2017 13:31:45 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
24 457 ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ЖИВКОВ 19.12.2017 11:54:55 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
25 460 ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ ДРАГОЕВ 19.12.2017 13:14:50 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
26 462 ВИКТОРИЯ АНАТОЛИЕВА ПОПОВА 19.12.2017 17:12:46 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
27 472 ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА 02.01.2018 18:00:28 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
28 474 МЕЛИСА ЛЕВЕНТ ФЕИМ 03.01.2018 14:14:13 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
29 478 ИЗАБЕЛА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА 04.01.2018 17:20:20 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
30 479 ПЕТЪР ИВОВ ГЕОРГИЕВ 04.01.2018 20:34:24 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
31 480 БОРИС ИВАНОВ СТАЛЕВ 05.01.2018 11:18:58 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
32 482 ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ НОВАКОВ 05.01.2018 22:09:57 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
33 484 ГРАЦИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНТЕЛЕЕВА 06.01.2018 12:46:52 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
34 485 ИРЕН НИКОЛАЕВА РУМЕНОВА 07.01.2018 22:48:28 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
35 489 СИМОНА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА 08.01.2018 15:08:40 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
36 492 ЯСМИН СЕРТАН НЕДЖМИДИН 09.01.2018 14:20:19 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
37 493 ВИЛИЗАР ДИЛЯНОВ НИКОЛОВ 11.01.2018 17:48:30 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
38 495 КРИСТИАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ 16.01.2018 15:08:06 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
39 496 ИВОНА АНЕВА ИВАНОВА 16.01.2018 15:11:56 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
40 497 ИСКРЕН ВЕНЦИСЛАВОВ КРАСИМИРОВ 17.01.2018 00:24:46 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
41 499 СИЯНА СТАНИСЛАВОВА ЖЕЛЕВА 18.01.2018 11:01:49 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
42 500 НИКОЛЕТА ИВАЙЛОВА КОЛЕВА 18.01.2018 11:10:23 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
43 501 КИМБЕРЛИ ИВАЙЛОСОН 18.01.2018 12:25:56 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
44 502 МЕРТ ШАБАН НЕДЖИБ 18.01.2018 16:04:11 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
45 503 ДЕНИСЛАВ ПЕТКОВ СЛАВОВ 18.01.2018 20:54:11 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
46 505 ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ 19.01.2018 15:51:27 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
47 506 САМУИЛ ИВЕЛИНОВ ЦОНЕВ 19.01.2018 22:33:32 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
48 507 КАЛОЯН ГАЛИНОВ ЕНЕВ 20.01.2018 18:38:20 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
49 509 КАЛОЯН ПАВЛОВ БАНКОВ 24.01.2018 10:15:28 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
50 511 АНЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА 26.01.2018 15:37:53 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
51 512 ДОНИКА ГЪЛЪБИНОВА БАКЛАРОВА 26.01.2018 17:11:22 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
52 513 ДАНАИЛ ТИХОМИРОВ БАТАНОВ 26.01.2018 19:39:42 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
53 514 КАТРИН КАЛОЯНОВА ДИМИТРОВА 28.01.2018 12:46:59 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
54 515 НИКОЛ ХРИСТИНОВА ЖИВКОВА 29.01.2018 11:42:44 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
55 516 ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЕНЧЕВ 30.01.2018 10:30:34 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
56 518 ВИКТОРИЯ ТИХОМИРОВА АНДРЕЕВА 30.01.2018 12:01:36 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
57 519 ВИТОМИР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ 31.01.2018 11:29:32 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
58 521 ЖИВОДАР ХРИСТИЯНОВ ХРИСТОВ 31.01.2018 18:43:25 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
59 522 ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОЛЕВА 01.02.2018 09:25:23 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
60 523 ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА 01.02.2018 19:09:32 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
61 525 ФЕЙЗА АХМЕД ЯКУБ 02.02.2018 15:26:03 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
62 526 АНДРИАН МАРИНОВ ЛЮТОВ 05.02.2018 11:42:19 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
63 527 МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА КЕСКИНОВА
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ КЕСКИНОВ
05.02.2018 12:51:36 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
64 528 ЕЛИЗАБЕТ РАДОМИРОВА ЙОРДАНОВА 05.02.2018 13:47:35 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
65 530 ДАРИЯ СВИЛЕНОВА АНГЕЛОВА 05.02.2018 22:31:07 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
66 531 ПЕТЪР ДАМЯНОВ ПЕТРОВ 06.02.2018 10:17:57 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
67 532 ЯНА МИРОСЛАВОВА ШЕРИНГОВА 06.02.2018 18:37:03 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
68 534 ЛУИЗА ИЛКОВА ДЕНЧЕВА 07.02.2018 18:59:21 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
69 538 НИКОЛА ХРИСТИЯНОВ ДИМИТРОВ 09.02.2018 18:55:28 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
70 541 ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ЯРОСЛАВОВА 12.02.2018 10:39:42 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет"
71 542 ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ 12.02.2018 23:19:28 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
72 543 СОФИЯ ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
13.02.2018 01:03:45 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
73 544 ПОЛИНА ИВАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 13.02.2018 09:14:12 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет"
74 545 СИМЕОН МАКСИМОВ ПЕЙЧЕВ 13.02.2018 11:30:00 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
75 547 ИВАЙЛА НАЧЕВА ИВАНОВА 13.02.2018 17:05:10 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
76 549 ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ЗУРНАДЖИЕВА 14.02.2018 14:59:41 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
77 550 ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЛЧЕВ 19.02.2018 17:53:14 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
78 551 ГРИГОР МИЛЕНОВ МИНКОВ 23.02.2018 08:59:34 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
79 552 СИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА 23.02.2018 13:27:39 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
80 553 ПРЕСЛАВ ПАВЛОВ ПЕТКОВ 26.02.2018 16:38:29 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
81 554 АЛЕКСАНДРА СВЕТЛОЗАРОВА САВОВА 27.02.2018 11:48:30 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
82 555 ЯНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 01.03.2018 00:32:32 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
83 556 СИМОНА ГЕОРГИЕВА КОНДАКОВА 01.03.2018 15:05:12 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
84 557 ВАСИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ЖЕЛЕВА 01.03.2018 15:05:14 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
85 558 ИВАНИНА МЛАДЕНОВА ТИНКОВА 01.03.2018 23:10:24 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
86 559 АРДА ЮКСЕЛОВ ЕФРАИМОВ 02.03.2018 12:21:26 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
87 560 АРЗУ МЕЛИХ ИСМАИЛ 02.03.2018 17:28:18 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
88 561 ЕЛИФ ГЮНЕР ОСМАН 03.03.2018 11:30:17 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 6 "Първи юни"
89 562 ЕЛИА АЛБЕРТ МУСТАФОВА 03.03.2018 13:22:36 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет"
90 563 МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 03.03.2018 21:21:21 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
91 564 САМУИЛ МАРТИНОВ ДИМИТРОВ 03.03.2018 21:52:25 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
92 565 ИВАЙЛА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА 04.03.2018 11:52:13 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
93 566 ДАНИЕЛ ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ 04.03.2018 17:37:05 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
94 567 ЕМА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 05.03.2018 15:16:35 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
95 568 РАЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 06.03.2018 12:46:55 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
96 569 НИКОЛА СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ 06.03.2018 13:02:12 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
97 570 ДАРИЯ ДАНИЕЛОВА РОГОВА 06.03.2018 13:40:11 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
98 571 ЕЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА 06.03.2018 14:16:43 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
99 572 НИКОЛА ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 06.03.2018 15:10:57 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
100 573 НУР ФЕРАД ФЕРЕД 06.03.2018 16:37:35 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
101 574 ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КОСТОВ 06.03.2018 20:28:00 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
102 575 ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ 07.03.2018 14:45:04 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
103 576 ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 07.03.2018 16:28:31 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
104 577 ИВА ИВАЙЛОВА АНДОНОВА 07.03.2018 16:31:32 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство"
105 578 ХРИСТИАНА ЯНКОВА ДОНЕВА 07.03.2018 17:06:08 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет"
106 579 ВИКТОР СТАНИСЛАВОВ СЛАВОВ 07.03.2018 20:58:37 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
107 580 ЗАКАРИ ПАВЛОВ ЗЛАТКОВ 08.03.2018 13:32:50 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
108 581 ХРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ СТОЙЧЕВ 08.03.2018 17:05:39 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни"
109 582 ВЛАДИМИР МАРИЯНОВ ВЕЛИКОВ 09.03.2018 09:45:47 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство"
110 583 ИВАН РАДОСЛАВОВ РАДИНОВ 09.03.2018 10:04:19 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
111 584 КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 09.03.2018 19:17:33 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
112 585 ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА 11.03.2018 11:41:26 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
113 586 ИЛИЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ 12.03.2018 13:47:42 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
114 587 БОРИС ВИКТОР ИВАНОВ 12.03.2018 14:34:43 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
115 588 ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 13.03.2018 09:12:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
116 589 ОГНЯН ЕНЧЕВ СТРАТИЕВ 13.03.2018 13:35:54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
117 590 БОЖИДАР ГАЛИНОВ НИКОЛАЕВ 13.03.2018 16:51:25 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
118 591 РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ 13.03.2018 21:29:08 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
119 592 ЖЕКО НИКОЛАЕВ ДИМОВ 14.03.2018 00:55:00 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
120 593 САМУИЛ ХРИСТИЯНОВ ИЛИЕВ 14.03.2018 09:41:56 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет"
121 594 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 14.03.2018 13:34:46 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
122 595 АНТОНИЯ АНДРЕЕВА НИКОЛЧЕВА 14.03.2018 14:30:18 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
123 596 КРИСТИЯН СВИЛЕНОВ ПАНТЕЛЕЕВ 15.03.2018 09:10:03 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
124 597 КРИСТИЯН ГАЛИНОВ МИХАЙЛОВ 15.03.2018 14:23:57 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
125 598 ИВАЙЛА ИВЕЛИНОВА ДОНЕВА 15.03.2018 20:38:37 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
126 599 ДАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 16.03.2018 14:20:24 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
127 600 КРИСТИЯН РУМЕНОВ ВИТАНОВ 16.03.2018 18:45:29 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни"
128 601 МЕРВЕ СЕМРАЛ МЮСРЕТ 16.03.2018 22:53:23 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
129 602 ДИМИТЪР ПРИКОП 19.03.2018 20:07:14 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
130 603 МАРТИН ДАМЯНОВ ДИМОВ 19.03.2018 20:52:33 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
131 604 АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ 20.03.2018 10:14:02 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
132 605 КАРИНА ЯСИНОВА ИВАНОВА 20.03.2018 14:12:43 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
133 606 ЕЛЕЙСА ЕНГИН ДЖЕНГИС 20.03.2018 14:49:34 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
134 607 СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ТОНЕВА 20.03.2018 19:42:01 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
135 608 ИВОН ИВАЙЛОВА КОСТАДИНОВА 21.03.2018 13:50:37 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
136 609 ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ 21.03.2018 14:29:39 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
137 610 КРИСТИАН КРАСИМИРОВ СЛАВОВ 21.03.2018 17:25:02 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
138 611 ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ РУСЕВ 21.03.2018 21:42:12 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
139 612 АДРИАНА СТАНИМИРОВА АНГЕЛОВА 22.03.2018 09:51:20 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
140 613 ЕМИЛ НАЙДЕНОВ МИГЛЕНОВ 22.03.2018 09:54:34 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
141 614 ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 22.03.2018 16:22:50 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
142 615 ИВАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ 22.03.2018 18:07:24 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
143 616 ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ 22.03.2018 23:47:02 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
144 617 ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 23.03.2018 14:49:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
145 618 ПЕТЬО ДОНКОВ ПАНАЙОТОВ
МИЛЕН ДОНКОВ ПАНАЙОТОВ
24.03.2018 19:06:44 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
146 619 ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ 25.03.2018 16:54:40 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
147 620 МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 26.03.2018 13:58:49 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
148 621 РЮЯ ЮЗИРОВА РИФАТОВА 27.03.2018 09:14:27 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
149 622 ПРЕСИЯНА МАРТИНОВА МОНЕВА 27.03.2018 11:37:22 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
150 623 КРИСТИЯН НИКОЛАЙ МИЛКОВ 27.03.2018 11:49:49 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
151 624 КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 27.03.2018 13:34:12 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
152 625 ИВАЙЛА ИВЕЛИНОВА ЕНЕВА 27.03.2018 15:54:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
153 626 ДЕСИСЛАВ ГРИГОРОВ ДЕТЕЛИНОВ 27.03.2018 20:01:48 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет"
154 627 МАРТИН АНДРИАНОВ ХРИСТОВ 27.03.2018 22:56:52 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
155 628 ДЕМЕТРИЯ РУСЛАНОВА СТОЯНОВА 28.03.2018 08:37:23 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
156 629 КРИСТИЯН МАРТИНОВ СТЕФАНОВ 28.03.2018 12:14:43 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
157 630 ИВОН ДИМИТРОВА ШИШКОВА 28.03.2018 14:59:54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
158 631 ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНЧЕВ 28.03.2018 19:29:48 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
159 632 ТОНИСЛАВА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА 28.03.2018 20:54:28 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
160 633 ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ 28.03.2018 21:04:01 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
161 634 ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ЯНКОВА 29.03.2018 13:17:35 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
162 635 ЛОРЕЙН БОЯНОВА ХАДЖИЕВА 29.03.2018 14:06:55 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
163 636 ПРЕСЛАВ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ 29.03.2018 15:07:15 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
164 637 НИКОЛ АНТОНОВА СТОЙКОВА 29.03.2018 16:32:37 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
165 638 БОРИМИР СТАНИМИРОВ ПЕТРОВ 29.03.2018 23:10:30 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
166 639 ДАВИД ДЕЯНОВ БЕЛЧЕВ 29.03.2018 23:12:08 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
167 640 МИХАИЛ РУМЕНОВ ИВАНОВ
СИМЕОН РУМЕНОВ ИВАНОВ
29.03.2018 23:23:47 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
168 641 КАЛОЯН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ 29.03.2018 23:44:54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 6 "Първи юни"
169 642 СИМОНА ИВАЙЛОВА СПИРИДОНОВА 30.03.2018 00:22:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 6 "Първи юни"
170 643 КРУМ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 30.03.2018 01:04:06 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
171 644 СЛАВЯН ДРАГОМИРОВ ЖЕЛЯЗКОВ 30.03.2018 03:31:01 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
172 645 ВЛАДИМИР МИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ 30.03.2018 09:40:29 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни"
173 646 ЛОРА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА 30.03.2018 09:59:30 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
174 647 ДЕДЕНДЕНИДЕНИСДЕНИС СЕСЕРСЕРПСЕРПИСЕРПИЛСЕРПИЛ ЮНЮНУЮНУСЮНУСОЮНУСОВ 30.03.2018 10:26:05 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
175 648 СИМЕОН СТОЯНОВ ЦАНЕВ 30.03.2018 10:40:54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
176 649 ЛЪЧЕЗАР ЯВОРОВ НИКОЛОВ 30.03.2018 10:59:43 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
177 650 ДАВИД ДАЧКОВ ДРАГОЕВ 30.03.2018 11:10:32 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
178 651 ВИКТОР ЖИВКОВ ПЕНЕВ 30.03.2018 11:26:01 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
179 652 ЖАКЛИН НИКОЛАЕВА ПАНАЙОТОВА 30.03.2018 13:25:02 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
180 653 КРИСТИЯН МАРТИНОВ СЕМОВ 30.03.2018 14:16:52 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
181 654 КАРИНА МИРОСЛАВОВА МИНКОВА
СТЕФАНИЯ МИРОСЛАВОВА МИНКОВА
30.03.2018 16:11:13 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
182 655 ПРЕСИАН СТЕФАНОВ ПЕЕВ 30.03.2018 22:08:30 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
183 656 КРАСИМИР КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ 30.03.2018 22:36:13 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
184 657 ИВАЙЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 31.03.2018 01:21:43 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
185 658 МИХАЕЛА ДЕСИСЛАВОВА СТОЯНОВА 31.03.2018 01:25:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
186 659 САМУИЛ МИХАИЛОВ КАРАКАШЕВ 31.03.2018 06:57:07 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
187 660 КАЛОЯН ЦВЕТЛИНОВ ВЛАХОВ 31.03.2018 15:15:19 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет"
188 661 АЛЕКСАНДЪР ГАЛИНОВ МАРИЯНОВ 31.03.2018 19:53:44 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
189 662 МАРТИН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ 31.03.2018 20:11:41 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
190 663 НИКОЛ ТИХОМИРОВА БОГАШЕВА 01.04.2018 07:34:03 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
191 664 МОНИКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 01.04.2018 10:30:35 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
192 665 ХРИСТИЯН РАДОСЛАВОВ ЯНКОВ 01.04.2018 15:11:05 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
193 666 ВЕСЕЛА ПАВЛИНОВА ГОЧЕВА 01.04.2018 17:08:39 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
194 667 СТЕФАН ДМИТРОВ КРИВОШЕЯ 01.04.2018 17:55:03 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
195 668 СИМЕОН МАТЕЕВ ИВАНОВ 01.04.2018 19:13:52 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
196 669 ЖАНЕТ МАРИНОВА СРЕБКОВА 01.04.2018 23:25:27 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
197 673 МАРТИН МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ 02.04.2018 11:23:12 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
198 674 ИРИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА 02.04.2018 11:36:38 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
199 675 КРУМ КОЛЕВ ИВАНОВ 02.04.2018 11:44:52 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
200 676 ГЕОРГИ МИХАЕЛОВ ИГНАТОВ 02.04.2018 12:48:23 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
201 677 ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА 02.04.2018 13:02:41 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
202 678 ПЛАМЕННА МЛАДЕНОВА ПЛАМЕНОВА 02.04.2018 13:40:10 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
203 679 ДАРИЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ГАЛИЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
02.04.2018 14:01:44 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
204 680 ЯНИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА 02.04.2018 15:44:55 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
205 681 ТЕОДОР ВАСИЛЕВ САВЕВ 02.04.2018 16:29:09 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
206 682 СИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 02.04.2018 16:35:03 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
207 683 СЛАВЕНА КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА 02.04.2018 16:35:22 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
208 684 МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 02.04.2018 16:58:53 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
209 685 КРИСТЕЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА 02.04.2018 18:01:41 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
210 686 ДАЯНА НИКОЛАЕВА ЕНЧЕВА 02.04.2018 21:06:17 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
211 687 ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА 02.04.2018 21:34:27 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
212 688 МАЯ ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА 03.04.2018 11:22:34 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
213 689 БОЯН ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ 03.04.2018 12:40:35 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
214 690 ХРИСТИЯН ГАЛИНОВ ИВАНОВ
ВАНЯ ГАЛИНОВА ИВАНОВА
03.04.2018 16:35:42 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
215 691 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ 03.04.2018 16:39:58 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
216 692 НАДЕЖДА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА 03.04.2018 17:15:55 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
217 693 ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ГРАДИНАРОВА 03.04.2018 17:25:12 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни"
218 694 АЛЕКС АВГУСТИНОВ АТАНАСОВ 03.04.2018 22:39:14 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
219 695 КАЛИНА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА 03.04.2018 22:55:36 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
220 696 ХРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ВАЛЕНТИНОВ 04.04.2018 00:44:20 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
221 697 ДАРИЯ ДОНЧЕВА КОСТОВА 04.04.2018 11:08:28 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет"
222 698 ВАНЕСА СВЕТОСЛАВОВА ЖЕЧЕВА 04.04.2018 11:18:47 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
223 699 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 04.04.2018 13:10:25 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
224 700 МАРТИН ДИЯНОВ ВАСИЛЕВ 04.04.2018 14:14:11 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
225 701 БЛАГОВЕСТА БОРИСЛАВОВА СТОЯНОВА 04.04.2018 15:35:23 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
226 702 СИЯНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА 04.04.2018 17:09:31 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
227 703 ИРЕНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА 04.04.2018 17:48:59 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
228 704 АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ЕНЧЕВ 04.04.2018 21:27:45 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет"
229 705 НИКОЛА ПАВЛИНОВ КИРЧЕВ 05.04.2018 01:56:16 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
230 706 КРИСТИЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА 05.04.2018 22:51:22 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
231 707 СИМЕОН СТАНИСЛАВОВ НЕДЕЛЧЕВ 06.04.2018 11:52:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
232 708 ЕММА ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА 06.04.2018 20:58:29 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни"
233 709 СИМЕОН СТАНИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ 07.04.2018 12:51:58 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
234 710 НИКОЛ ДАНИЕЛОВА НЕЙКОВА 08.04.2018 11:34:52 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
235 711 МЕЛИН ТАНЖУ РИЗОВА 08.04.2018 21:15:21 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
236 712 САМУИЛ ТЕОДОРОВ СТОЯНОВ 10.04.2018 09:33:00 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
237 713 ВЕЛИЗАРА РОСЕНОВА ДИМОВА 10.04.2018 09:42:07 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
238 714 КРИСТИЯНА ЦВЕТОМИРОВА БЕНЕВА 10.04.2018 09:56:49 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
239 715 НИКОЛА ДИНКОВ ГЕОРГИЕВ 10.04.2018 10:47:03 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
240 716 ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА РОГОВА 10.04.2018 11:25:19 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
241 717 ЖУЛИЕТА КРАСИМИРОВА ПАВЛОВА 10.04.2018 14:09:18 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
242 718 ДЕЙВИД НЕДЖИБ ИЛМИН 10.04.2018 14:54:37 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
243 719 ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 10.04.2018 22:10:00 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
244 720 БАРЪШ ИБРАИМ НЕЖДАТ 11.04.2018 10:22:29 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
245 721 ВАНЕСА ВЕНЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА 11.04.2018 13:18:00 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
246 722 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 11.04.2018 16:33:28 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
247 723 НЕНО АСЕВ МИЛЕНОВ
НИКОЛ АСЕВА МИЛЕНОВА
11.04.2018 20:34:19 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
248 724 КРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ПАНЧЕВ 11.04.2018 21:23:30 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
249 725 ДАНИЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 11.04.2018 23:31:58 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
250 726 НАНСЕЛ РАМИС ДЕМИР 12.04.2018 12:42:45 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
251 727 НИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА 12.04.2018 14:32:50 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
252 728 ВИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ 12.04.2018 15:04:19 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
253 729 БОРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 12.04.2018 15:30:09 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
254 730 РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ 12.04.2018 18:42:20 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет"
255 731 БОРИСЛАВ КОСТОВ ДИМИТРОВ 13.04.2018 00:03:24 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
256 732 СВИЛЕНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА 13.04.2018 12:14:54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни"
257 733 МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА 14.04.2018 21:53:40 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет"
258 734 ЕМРЕ САЛЯТ ИСМАИЛ 15.04.2018 15:50:48 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
259 735 СТЕЛИЯН ЛЮЦКАНОВ МАЛДЖИЕВ 16.04.2018 12:52:28 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
260 736 АТАНАС ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ 16.04.2018 14:38:45 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
261 737 ВИКТОР КИРИЛОВ КАМБУРОВ 16.04.2018 15:24:42 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
262 738 ИВЕТ МАРТИНОВА ХАЛАДЖИЯН 16.04.2018 15:27:04 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
263 739 МАРТИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ 16.04.2018 16:31:54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет"
264 740 АНДРЕАС ДАНИЕЛОВ ГОСПОДИНОВ 16.04.2018 16:51:00 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
265 741 АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ 16.04.2018 18:37:21 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
266 742 РАДИНА АЛЕКСАНДРОВА АНТОВА 16.04.2018 19:14:36 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
267 743 РАЯ НИКОЛАЕВА БЛИЗНАКОВА 16.04.2018 19:49:18 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
268 744 СВЕТЛОЗАРА ДИМИТРИНОВА ДИМИТРОВА 17.04.2018 11:10:18 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
269 745 МАТЕЯ ТИХОМИРОВА ИВАНОВА 17.04.2018 12:23:09 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
270 746 СТЕФАН СТЕФАНОВ МАРЕВ 17.04.2018 13:52:34 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
271 747 СВЕТОЗАРА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА 17.04.2018 14:59:55 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
272 748 ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ 17.04.2018 15:15:51 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
273 749 ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ НЯГОЛОВ 17.04.2018 19:10:30 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
274 750 МИЛЕНА МИЛЕНОВА МИЛАНОВА 18.04.2018 09:28:33 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
275 751 МАТЕЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ 18.04.2018 10:30:07 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
276 752 ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ТОДОРОВ 18.04.2018 12:06:51 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
277 753 ДАНАЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 18.04.2018 13:20:58 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
278 754 БЕРКАЙ БИНЕР ИСМЕТ 18.04.2018 14:35:34 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
279 755 ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЗЛАТАНОВ 18.04.2018 16:12:40 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
280 756 НИКОЛА МИРОСЛАВОВ БОРИСОВ 18.04.2018 21:48:43 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
281 757 ЕМАНОИЛ ДЕЯНОВ ЙОРДАНОВ 19.04.2018 09:58:38 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет"
282 758 ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА НЕДЕВА 19.04.2018 11:49:22 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
283 759 ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 19.04.2018 12:43:04 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
284 760 ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ 19.04.2018 22:15:14 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
285 761 КАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 20.04.2018 12:41:36 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
286 762 СИЯНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА 21.04.2018 16:38:20 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 6 "Първи юни"
287 763 ЕНЕР ЕРДЖАН АРСЛАН 21.04.2018 17:01:27 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
288 764 АЛЕКСАНДЪР АНАТОЛИЕВ КРЪСТЕВ 23.04.2018 12:02:33 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
289 765 РОСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ 24.04.2018 10:49:17 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
290 766 АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ АНДОНОВ 24.04.2018 11:48:11 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
291 767 ДАРИЯН СИМЕОНОВ ВЪРБАНОВ 24.04.2018 13:58:30 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
292 768 СЛАВИ ВЕНЦИСЛАВОВ КОЛЕВ 24.04.2018 20:03:39 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
293 769 ВИКТОРИЯ ТИХОМИРОВА ТРИФОНОВА 25.04.2018 21:19:29 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
294 770 НИКОЛА ВЕЛИСЛАВОВ ЧЕКЕЛОВ 25.04.2018 22:28:38 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
295 771 ЯНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 26.04.2018 13:30:53 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
296 772 ДАНАЯ ЙОРДАНОВА ГОСПОДИНОВА 26.04.2018 14:29:17 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
297 773 КРИСТИЯНА МИЛЕНОВА ДОЧЕВА 28.04.2018 17:31:26 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
298 774 ЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИГНАТОВА 30.04.2018 10:34:43 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
299 775 ВАЯ ЕЛИЯ КАРАГЕОРГИЕВА 30.04.2018 17:14:50 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
300 776 ЖУЛИЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА 30.04.2018 19:33:50 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
301 777 ДЕНИЗ ЖУЛИЕН ФУАТ 30.04.2018 20:06:29 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
302 778 ДЕЙВИД ДЕНИСЛАВОВ ТИНЧЕВ 30.04.2018 22:16:11 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
303 779 ЕНИСА ЕМРАХ МУСТАФА 02.05.2018 10:07:07 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
304 780 ГЕОРГИ ИВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 02.05.2018 10:33:26 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
305 781 ТЕОДОР ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ 02.05.2018 13:14:37 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
306 782 ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА 02.05.2018 14:06:30 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
307 783 КАЛОЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ 02.05.2018 20:33:00 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
308 784 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ 03.05.2018 15:42:51 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
309 785 НИКОЛА НИКОЛОВ МАРИЯНОВ 03.05.2018 16:10:41 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
310 786 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА 03.05.2018 16:23:03 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
311 787 СВЕТЛОЗАРА ИВЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА 04.05.2018 09:58:20 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни"
312 788 ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ 04.05.2018 10:28:26 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
313 789 АЛЕКСАНДРА ТОДОР ВАСИЛЕВА 04.05.2018 14:10:19 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 5 "Пролет"
314 790 РАДОСТИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 04.05.2018 14:49:23 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
315 791 НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА 04.05.2018 14:56:25 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
316 792 ДИМАНА ИВАНОВА ИВАНОВА 04.05.2018 15:03:04 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
317 793 ЖИВОДАР ГАЛИНОВ ДИМИТРОВ 04.05.2018 15:10:05 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
318 794 ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ 04.05.2018 15:26:14 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
319 795 ВЕЛИЗАР ДРАГОМИРОВ ДИМИТРОВ 04.05.2018 15:40:55 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
320 796 НАДЕЖДА МИХАИЛОВА СТЕФАНОВА 04.05.2018 15:46:51 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
321 797 МИРОСЛАВ РАДОСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ 04.05.2018 15:58:09 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
322 798 ПРЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ 04.05.2018 16:18:23 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
323 799 СТЕЛИЯНА ЖИВКОВА ГОСПОДИНОВА 04.05.2018 16:26:05 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
324 800 АЛЕКС ИВАЙЛОВ ИВАНОВ 04.05.2018 17:17:22 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
325 801 АНТОН МАРТИНОВ ТОДОРОВ 04.05.2018 17:29:12 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
326 802 МАРТИН ЖИВКОВ МАВРОДИЕВ 04.05.2018 17:46:30 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
327 803 ПЛАМЕН ДОНКОВ ПЕТРОВ 04.05.2018 17:51:00 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
328 804 ДЕНИЦА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА 07.05.2018 14:58:04 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
329 805 СЛАВЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 08.05.2018 11:10:55 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
330 806 АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ 08.05.2018 11:16:12 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
331 807 МАРИЯ БОЯНОВА БАЛЧЕВА 08.05.2018 13:36:29 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
332 808 ИВЕТ СТАНИСЛАВОВА АТАНАСОВА 10.05.2018 09:25:10 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет"
333 809 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ СТАНЕВ 10.05.2018 16:34:06 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
334 810 ДИЯН ДИЯНОВ БАЛЧЕВ 11.05.2018 08:17:38 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
335 811 КАТЕРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАНЕВА 11.05.2018 14:23:09 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
336 812 ТЕЯ ИВАЙЛОВА КОЛАРОВА 13.05.2018 13:26:41 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
337 813 БОЖИДАР ДИМИТРОВ КИРЧЕВ 14.05.2018 06:40:59 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет"
338 814 ВЕЛИЗАР СТАНИМИРОВ ГЕОРГИЕВ 14.05.2018 16:30:49 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
339 815 ВЕЛИЗАР ВЕНЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 14.05.2018 21:31:23 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 5 "Пролет"
340 816 САМУИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 15.05.2018 10:04:33 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
341 817 КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ 15.05.2018 10:05:42 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
342 818 НИКОЛ РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 15.05.2018 10:49:40 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
343 819 ПРЕСЛАВА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА 15.05.2018 21:35:48 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
344 820 НИКОЛ НИКОЛОВА НИКОЛОВА 16.05.2018 11:04:33 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
345 821 ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ 17.05.2018 15:24:13 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет"
346 822 ВИКТОР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 18.05.2018 09:09:33 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство"
347 823 МАРТИН НЕДКОВ ИВАНОВ 21.05.2018 09:18:54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни"
348 824 ДАНИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ТОДОРОВА 21.05.2018 14:35:18 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
349 825 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА 21.05.2018 17:24:13 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
350 826 СЕЛИН СЕЗГИН АЛИБРЯМ 22.05.2018 10:06:33 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
351 827 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИРЧЕВ 22.05.2018 10:28:20 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
352 828 МОНИКА МАРИНОВА КУЛЕВА 23.05.2018 00:02:35 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет"
353 829 ИВАЙЛА ДЕСИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА 23.05.2018 11:49:19 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
354 830 ЗЛАТОДАРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 23.05.2018 12:42:53 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 6 "Първи юни"
355 831 ЗАРА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 23.05.2018 15:55:50 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
356 832 ЖАКЛИН ТОДОРОВА ИЛИЕВА 24.05.2018 15:58:14 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 "Щастливо детство"
357 833 АЗРА ФЛАМУР ХАСАНИ 24.05.2018 16:25:40 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
358 834 МОМЧИЛ МИРОСЛАВОВ БАЛЧЕВ 25.05.2018 09:06:01 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
359 835 ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ 25.05.2018 13:07:02 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
360 836 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ 25.05.2018 21:09:23 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16