Регистрация на заявление

Данни за родител/настойник

Ако не желаете да регистрирате заявление по електронен път, а на място в детско заведение, можете да изтеглите формуляр за попълване на заявление. След като попълните заявлението, е необходимо да го занесете за регистрация в някоя от желаните детски ясли.