Класиране на 05.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 22

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Детска ясла 1 "Здраве"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 387 18 яслена гр. 5 СЛАВЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 1 Детска ясла 1 "Здраве"[5]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]
2 339 19 яслена гр. 4 ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАНАЙОТОВ 1 Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
3 384 20 яслена гр. 3 СЕЛВИДИН ОСМАНОВ БЕЙТУЛОВ 1 Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 2 "Радост"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]

Детска ясла 2 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 396 3 яслена гр. 4 ХРИСТИЯН ГАЛИНОВ ПЕТРОВ 1 Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
2 345 5 яслена гр. 4 ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ЖИВКОВ 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
3
4
392 6 яслена гр. 4 СЛАВЕЯ ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
ВЕРОНИКА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
1 Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]
5 126 13 яслена гр. 4 СТЕЛИЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА 1 Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
6 385 9 яслена гр. 3 НАРИН АЛКАН ВЕЛИ 1 Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]
7 398 15 яслена гр. 3 АЛПАРСЛАН АБДУЛЛАХ ШАХИН 1 Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]
8 389 22 яслена гр. 3 ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ 1 Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]

Детска ясла 3 "Слънчево детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 388 7 яслена гр. 3 МАРИ СТОЯНОВА ТОДОРОВА 1 Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[3]

Детска ясла 4 "Щастливо детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 400 11 яслена гр. 5 ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[5]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[5]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]
2 368 1 яслена гр. 4 КРИСТИЯН МАРТИНОВ СЕМОВ 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]
3 395 16 яслена гр. 4 МОМЧИЛ ЧАВДАРОВ КОЛЕВ 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
4 383 12 яслена гр. 3 ИВАН ИВАНОВ МИЛУШЕВ 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]
5 386 21 яслена гр. 2 ПОЛИН МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[4]

Детска ясла 6 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 391 4 яслена гр. 3 ЕЛИЯ-НУР РЕДЖЕБ НИЗАМ 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]
2 393 2 яслена гр. 2 ДИВНА ИВАНОВА ИЛИЕВА 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]

Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 390 17 яслена гр. 4 ЕЛИНА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
2 380 14 яслена гр. 0 ДЕНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ 2 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[0]Детска ясла 5 "Пролет"[0]

Деца, участвали в класирането на 05.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 22

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 10 164824**** КРИСИЯ ИВАНОВА ДИКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
2 28 165226**** СТИЛИЯНА ДАРИНОВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради недостатъчна възраст
3 49 164423**** ВИКТОР РАДОСЛАВОВ МИХАЛЕВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
4 126 13 155211**** СТЕЛИЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приета в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
5 129 164321**** МИЛА ГРИГОРОВА КОЛЕВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
6 133 164904**** ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ БАКЛАРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
7 143 164406**** СТЕЛИЯН КРАСЕНОВ ТОДОРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
8 158 155216**** МАРК ВЕЛИЗАРОВ ХИНЕВ Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
9 160 164617**** ЛЪЧЕЗАР ЯВОРОВ НИКОЛОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
10 164 164114**** СИМЕОН МАКСИМОВ ПЕЙЧЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
11 172 164430**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
12 173 164217**** ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
13 181 164118**** ДАРИЯ АНДОНОВА НИКОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
14 184 164302**** ЙОАНА ИВАЙЛОВА ТРАКИЙСКА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
15 208 164411**** ЗАХАРИ МАРТИНОВ МИНКОВ Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
16 214 164628**** СОФИЯ ДАНАИЛОВА ЙОРДАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
17 222 164819**** ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
18 223 164421**** САМУИЛ МАРТИНОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
19 236 164131**** ЕМА МАРИЯНОВА ЕНЕВА Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
20 237 164611**** ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
21 241 164714**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
22 253 164803**** ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
23 255 164118**** ВИТОМИР АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[0] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
24 265 164331**** МИЛИЦА ПЕТКОВА ИГНАТОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
25 272 155210**** ХРИСТИЯН ГАЛИНОВ ПЕТРОВ Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
26 280 164907**** БОЯН КИРИЛОВ КИРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
27 281 164712**** ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
28 293 164610**** ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
29 307 164610**** СИМОНА ВАНЕВА НИКОЛОВА Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 1 "Здраве"[0]Детска ясла 2 "Радост"[0]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[0]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[0] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
30 312 164828**** ОЛЕГ ИВАНОВ ПЕТКОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
31 321 164427**** ИВАН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
32 323 164216**** ДАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЛЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
33 325 164106**** ЛОРА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
34 331 164218**** ЙОАННА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
35 339 19 154907**** ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАНАЙОТОВ Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приет в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
36 341 164414**** НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
37 342 164519**** ЛОРА ВИХРЕН МАНОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
38 344 164822**** ЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
39 345 5 165003**** ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ЖИВКОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 2 "Радост" по 2 желание (яслена гр.)
40 348 164718**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
41 357 155001**** ЯНИЦА КРАСИМИРОВА СЛАВОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.11.2017 г.)
42 368 1 164204**** КРИСТИЯН МАРТИНОВ СЕМОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Приет в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)
43 370 164117**** ХРИСТО ДАРИНОВ ХРИСТОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
44 371 165212**** СВЕТОЗАРА ИВАЙЛОВА ЙОВКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
45 376 164117**** ИВАЙЛА НАЧЕВА ИВАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
46
46
379 164809**** ПАВЕЛ КАЛОЯНОВ КОЛЕВ
КАЛИНА КАЛОЯНОВА КОЛЕВА
Детска ясла 5 "Пролет"[6]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
47 380 14 154730**** ДЕНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[0]Детска ясла 5 "Пролет"[0] Приет в Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) по 2 желание (яслена гр.)
48 381 8 155114**** ЕЛЕОНОРА ДЕНИСОВА СЕЛЯЙДИНОВА Детска ясла 2 "Радост"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]
49 382 10 154918**** РОСТИСЛАВ ДИЛЯНОВ ТОДОРОВ Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]
50 383 12 154208**** ИВАН ИВАНОВ МИЛУШЕВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1] Приет в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)
51 384 20 154114**** СЕЛВИДИН ОСМАНОВ БЕЙТУЛОВ Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 2 "Радост"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1] Приет в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
52 385 9 154804**** НАРИН АЛКАН ВЕЛИ Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1] Приета в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
53 386 21 154313**** ПОЛИН МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[4] Приета в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)
54 387 18 154701**** СЛАВЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 1 "Здраве"[5]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3] Приет в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
55 388 7 164317**** МАРИ СТОЯНОВА ТОДОРОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[3] Приета в Детска ясла 3 "Слънчево детство" по 1 желание (яслена гр.)
56 389 22 154622**** ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1] Приет в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
57 390 17 154331**** ЕЛИНА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приета в Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) по 2 желание (яслена гр.)
58 391 4 154729**** ЕЛИЯ-НУР РЕДЖЕБ НИЗАМ Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
59
59
392 6 164531**** СЛАВЕЯ ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
ВЕРОНИКА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4] Приети в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
60 393 2 154713**** ДИВНА ИВАНОВА ИЛИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 2 желание (яслена гр.)
61 394 154422**** ЕВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.10.2017 г.)
62 395 16 154212**** МОМЧИЛ ЧАВДАРОВ КОЛЕВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)
63 396 3 155210**** ХРИСТИЯН ГАЛИНОВ ПЕТРОВ Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приет в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
64 397 164203**** КОНСТАНТИНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
65 398 15 155020**** АЛПАРСЛАН АБДУЛЛАХ ШАХИН Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1] Приет в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
66 399 164721**** ПЛАМЕНА ГОСПОДИНОВА ПЛАМЕНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
67 400 11 164607**** ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[5]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[5]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3] Приета в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 05.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 22

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 126 13
2 339 19
3 345 5
4 368 1
5 380 14
6 381 8
7 382 10
8 383 12
9 384 20
10 385 9
11 386 21
12 387 18
13 388 7
14 389 22
15 390 17
16 391 4
17 392 6
18 393 2
19 395 16
20 396 3
21 398 15
22 400 11
Детско заведение
кърмаческа (3-9 месеца)
яслена гр.
Детска ясла 1 "Здраве" 0 19
Детска ясла 2 "Радост" 0 8
Детска ясла 3 "Слънчево детство" 0 15
Детска ясла 4 "Щастливо детство" 0 6
Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) 0 0
Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) 0 4
Детска ясла 5 "Пролет" 0 0
Детска ясла 6 "Първи юни" 0 5