Класиране на 17.09.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 84

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 805 16 яслена гр. 5 2 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[5]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[5]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]
2 663 67 яслена гр. 5 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[5]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]
3 843 3 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]
4 926 6 яслена гр. 4 2 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]
5 506 10 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]
6 555 24 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
7 768 36 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
8 933 51 яслена гр. 4 2 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
9 947 52 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
10 816 64 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
11 698 65 яслена гр. 4 3 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]
12 895 73 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]
13 841 83 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
14 920 42 яслена гр. 3 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]

Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 905 12 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]
2 830 29 яслена гр. 4 2 Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]
3 938 66 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]

Детска ясла 4 "Щастливо детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 925 40 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]

Детска ясла 6 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 919 8 яслена гр. 5 3 Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[5]Детска ясла 6 "Първи юни"[5]
2 565 2 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
3 829 18 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
4 820 27 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
5 943 31 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
6 874 59 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]
7 942 63 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
8 845 9 яслена гр. 3 3 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]

Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 806 20 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[4]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 17.09.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 84

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 237 21
2 478 1
3 496 61
4 506 10
5 541 7
6 555 24
7 565 2
8 584 69
9 597 55
10 601 39
11 647 57
12 651 79
13 663 67
14 664 60
15 665 48
16 667 76
17 698 65
18 701 15
19 702 46
20 715 71
21 744 11
22 768 36
23 773 43
24 774 50
25 805 16
26 806 20
27 816 64
28 820 27
29 829 18
30 830 29
31 833 17
32 835 47
33 839 72
34 841 83
35 843 3
36 844 13
37 845 9
38 847 35
39 848 19
40 852 58
41 857 62
42 860 82
43 863 25
44 868 74
45 874 59
46 876 22
47 879 68
48 886 53
49 891 54
50 892 80
51 893 14
52 894 70
53 895 73
54 900 75
55 901 38
56 904 41
57 905 12
58 907 23
59 909 77
60 911 28
61 913 33
62 915 78
63 916 45
64 918 26
65 919 8
66 920 42
67 921 30
68 924 44
69 925 40
70 926 6
71 927 56
72 929 5
73 931 37
74 932 84
75 933 51
76 934 34
77 937 49
78 938 66
79 939 32
80 942 63
81 943 31
82 944 81
83 946 4
84 947 52
Детско заведение
кърмаческа (3-9 месеца)
яслена гр.
Детска ясла 4 "Щастливо детство" 0 1
Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 0 3
Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) 0 0
Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) 0 1
Детска ясла 5 "Пролет" 0 0
Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 0 0
Детска ясла 6 "Първи юни" 0 8
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 0 14