Класиране на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 14

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Детска ясла 1 "Здраве"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 414 8 яслена гр. 3 АННА-МАРИЯ ХРИСТОМИРОВА МИХАЛЕВА 1 Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]
2 409 10 яслена гр. 3 СТИЛИЯН ДРАГОМИРОВ СТОЯНОВ 1 Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]
3 417 11 яслена гр. 3 ЛИЛЯНА МАТЕВА 1 Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]
4 418 3 яслена гр. 2 КРИСТИЯН РОСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ 1 Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]

Детска ясла 2 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 411 12 яслена гр. 4 ПРЕСЛАВ ПАВЛОВ ПЕТКОВ 1 Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]

Детска ясла 3 "Слънчево детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 420 5 яслена гр. 3 БЕЛОСЛАВА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА 1 Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[3]

Детска ясла 4 "Щастливо детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 413 13 яслена гр. 4 ПРЕСЛАВ СИМЕОНОВ ХРИСТОВ 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]

Детска ясла 5 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 28 4 яслена гр. 4 СТИЛИЯНА ДАРИНОВА ГЕОРГИЕВА 1 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]
2 394 6 яслена гр. 1 ЕВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА 1 Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1]

Детска ясла 6 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 404 7 яслена гр. 4 ДЕЯ ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]
2 405 9 яслена гр. 4 ТАНЯ СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]
3 406 1 яслена гр. 2 КРИСТИАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[0]
4 402 2 яслена гр. 2 НИКОЛ МИЛЕНОВА БАЕВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]

Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 415 14 яслена гр. 3 ХРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ СТОЙЧЕВ 3 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[3]

Деца, участвали в класирането на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 14

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 10 164824**** КРИСИЯ ИВАНОВА ДИКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
2 28 4 165226**** СТИЛИЯНА ДАРИНОВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" по 1 желание (яслена гр.)
3 129 164321**** МИЛА ГРИГОРОВА КОЛЕВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
4 133 164904**** ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ БАКЛАРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
5 143 164406**** СТЕЛИЯН КРАСЕНОВ ТОДОРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
6 158 155216**** МАРК ВЕЛИЗАРОВ ХИНЕВ Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
7 160 164617**** ЛЪЧЕЗАР ЯВОРОВ НИКОЛОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
8 164 164114**** СИМЕОН МАКСИМОВ ПЕЙЧЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
9 172 164430**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
10 173 164217**** ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
11 181 164118**** ДАРИЯ АНДОНОВА НИКОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
12 184 164302**** ЙОАНА ИВАЙЛОВА ТРАКИЙСКА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
13 208 164411**** ЗАХАРИ МАРТИНОВ МИНКОВ Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
14 214 164628**** СОФИЯ ДАНАИЛОВА ЙОРДАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
15 222 164819**** ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
16 223 164421**** САМУИЛ МАРТИНОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
17 237 164611**** ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
18 241 164714**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
19 253 164803**** ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
20 255 164118**** ВИТОМИР АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[0] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
21 265 164331**** МИЛИЦА ПЕТКОВА ИГНАТОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
22 280 164907**** БОЯН КИРИЛОВ КИРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
23 281 164712**** ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
24 293 164610**** ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
25 307 164610**** СИМОНА ВАНЕВА НИКОЛОВА Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 1 "Здраве"[0]Детска ясла 2 "Радост"[0]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[0]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[0] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
26 321 164427**** ИВАН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
27 323 164216**** ДАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЛЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
28 325 164106**** ЛОРА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
29 331 164218**** ЙОАННА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
30 341 164414**** НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
31 342 164519**** ЛОРА ВИХРЕН МАНОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
32 344 164822**** ЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
33 348 164718**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
34 357 155001**** ЯНИЦА КРАСИМИРОВА СЛАВОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.11.2017 г.)
35 370 164117**** ХРИСТО ДАРИНОВ ХРИСТОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
36 371 165212**** СВЕТОЗАРА ИВАЙЛОВА ЙОВКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
37 376 164117**** ИВАЙЛА НАЧЕВА ИВАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2]Детска ясла 2 "Радост"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
38
38
379 164809**** ПАВЕЛ КАЛОЯНОВ КОЛЕВ
КАЛИНА КАЛОЯНОВА КОЛЕВА
Детска ясла 5 "Пролет"[6]Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
39 394 6 154422**** ЕВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[1]Детска ясла 1 "Здраве"[1] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" по 1 желание (яслена гр.)
40 397 164203**** КОНСТАНТИНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
41 399 164721**** ПЛАМЕНА ГОСПОДИНОВА ПЛАМЕНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 2 "Радост"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
42 402 2 154611**** НИКОЛ МИЛЕНОВА БАЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 1 "Здраве"[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
43 404 7 154511**** ДЕЯ ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
44 405 9 155102**** ТАНЯ СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
45 406 1 164317**** КРИСТИАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[0] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
46 408 164313**** ДАРЕНА БОЙКОВА МАРИНОВА Детска ясла 2 "Радост"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
47 409 10 155021**** СТИЛИЯН ДРАГОМИРОВ СТОЯНОВ Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3] Приета в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
48 410 145024**** ДЖЕРЕН ДЖЕНГИЗ ОРХАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 2 "Радост"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.12.2017 г.)
49 411 12 164204**** ПРЕСЛАВ ПАВЛОВ ПЕТКОВ Детска ясла 2 "Радост"[4]Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Приет в Детска ясла 2 "Радост" по 1 желание (яслена гр.)
50 412 164328**** БОЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[5]Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
51 413 13 155228**** ПРЕСЛАВ СИМЕОНОВ ХРИСТОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Приет в Детска ясла 4 "Щастливо детство" по 1 желание (яслена гр.)
52 414 8 164704**** АННА-МАРИЯ ХРИСТОМИРОВА МИХАЛЕВА Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[3] Приета в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
53 415 14 155230**** ХРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ СТОЙЧЕВ Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[3] Приет в Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) по 3 желание (яслена гр.)
54 416 164114**** ХРИСТИАН СТАНИСЛАВОВ ВАЛЕНТИНОВ Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[3]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[3] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.11.2017 г.)
55 417 11 154728**** ЛИЛЯНА МАТЕВА Детска ясла 1 "Здраве"[3]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3] Приета в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
56 418 3 164219**** КРИСТИЯН РОСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ Детска ясла 1 "Здраве"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Приет в Детска ясла 1 "Здраве" по 1 желание (яслена гр.)
57 419 164406**** ИВЕТА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 3 "Слънчево детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.11.2017 г.)
58 420 5 154407**** БЕЛОСЛАВА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА Детска ясла 3 "Слънчево детство"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 1 "Здраве"[3] Приета в Детска ясла 3 "Слънчево детство" по 1 желание (яслена гр.)

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 14

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 28 4
2 394 6
3 402 2
4 404 7
5 405 9
6 406 1
7 409 10
8 411 12
9 413 13
10 414 8
11 415 14
12 417 11
13 418 3
14 420 5
Детско заведение
кърмаческа (3-9 месеца)
яслена гр.
Детска ясла 1 "Здраве" 0 13
Детска ясла 2 "Радост" 0 2
Детска ясла 3 "Слънчево детство" 0 15
Детска ясла 4 "Щастливо детство" 0 1
Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) 0 0
Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) 0 3
Детска ясла 5 "Пролет" 0 2
Детска ясла 6 "Първи юни" 0 5