Класиране на 12.07.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 104

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 743 7 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]
2 803 11 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
3 880 18 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
4 785 33 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
5 631 36 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
6 889 37 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
7 786 43 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]
8 854 47 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
9 801 49 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
10 858 54 яслена гр. 4 2 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[2]
11 855 60 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
12 840 78 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]

Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 859 15 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]
2 890 26 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
3 853 45 яслена гр. 4 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]
4 867 58 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
5 869 62 яслена гр. 4 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
6 883 64 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]
7 871 69 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]
8 878 70 яслена гр. 4 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]
9 602 89 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]
10 864 16 яслена гр. 3 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]

Детска ясла 4 "Щастливо детство"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 873 10 яслена гр. 5 3 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[5]Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[5]
2
3
861 14 яслена гр. 5 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[5]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]

Детска ясла 5 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 519 27 яслена гр. 5 1 Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]
2 479 32 яслена гр. 5 1 Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 6 "Първи юни"[5]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[5]

Детска ясла 6 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 882 23 яслена гр. 5 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[5]Детска ясла 6 "Първи юни"[5]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[5]
2
3
679 73 яслена гр. 5 2 Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 6 "Първи юни"[5]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]
4 885 2 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
5
6
723 6 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]
7 790 21 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
8 791 28 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
9 793 30 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
10 797 31 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
11 799 38 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
12 884 39 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
13 814 40 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
14
15
543 41 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[6]Детска ясла 5 "Пролет"[4]
16 831 42 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
17 795 44 яслена гр. 4 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]

Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 866 56 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]
2 656 67 яслена гр. 4 5 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[4]
3 718 92 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
4 865 94 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]

Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 888 71 яслена гр. 4 1 Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32)[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 12.07.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 104

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 237 48
2 253 22
3 478 83
4 479 32
5 496 57
6 511 59
7 519 27
8 541 80
9 543 41
10 555 68
11 584 5
12 591 4
13 595 12
14 597 20
15 601 8
16 602 89
17 631 36
18 647 76
19 651 86
20 656 67
21 664 84
22 665 87
23 667 100
24 679 73
25 694 35
26 698 81
27 701 51
28 715 34
29 718 92
30 723 6
31 743 7
32 744 91
33 773 85
34 774 74
35 785 33
36 786 43
37 788 72
38 790 21
39 791 28
40 792 75
41 793 30
42 794 103
43 795 44
44 796 79
45 797 31
46 798 88
47 799 38
48 801 49
49 802 96
50 803 11
51 806 24
52 814 40
53 824 98
54 831 42
55 835 90
56 839 77
57 840 78
58 844 53
59 845 25
60 846 66
61 847 29
62 848 61
63 849 104
64 850 97
65 851 50
66 852 101
67 853 45
68 854 47
69 855 60
70 857 82
71 858 54
72 859 15
73 860 52
74 861 14
75 862 19
76 863 17
77 864 16
78 865 94
79 866 56
80 867 58
81 868 93
82 869 62
83 870 95
84 871 69
85 872 13
86 873 10
87 874 102
88 875 1
89 878 70
90 879 3
91 880 18
92 881 99
93 882 23
94 883 64
95 884 39
96 885 2
97 886 9
98 887 65
99 888 71
100 889 37
101 890 26
102 891 55
103 892 63
104 893 46
Детско заведение
кърмаческа (3-9 месеца)
яслена гр.
Детска ясла 4 "Щастливо детство" 0 3
Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 0 10
Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) 0 4
Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 32) 0 1
Детска ясла 5 "Пролет" 0 2
Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 0 0
Детска ясла 6 "Първи юни" 0 17
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 0 12