Класиране на 28.12.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 32

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 451 5 яслена гр. 3 АНДРИАНА НИКОЛАЕВА ПЕТЕВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]
2 443 17 яслена гр. 3 СИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]
3 469 11 яслена гр. 2 ПРЕСИЯН БОРИСОВ ГРИГОРОВ 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
4 430 21 яслена гр. 2 ГРАЦИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНТЕЛЕЕВА 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]
5 370 32 яслена гр. 2 ХРИСТО ДАРИНОВ ХРИСТОВ 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]

Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 465 4 яслена гр. 4 ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА 1 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]
2
3
379 7 яслена гр. 4 ПАВЕЛ КАЛОЯНОВ КОЛЕВ
КАЛИНА КАЛОЯНОВА КОЛЕВА
2 Детска ясла 5 "Пролет"[6]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]

Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 453 6 яслена гр. 4 МАТЕЙ ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ 1 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
2 467 8 яслена гр. 4 ДАВИД СВЕТОСЛАВОВ ВЛАЕВ 1 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]
3 129 15 яслена гр. 4 МИЛА ГРИГОРОВА КОЛЕВА 1 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
4 441 16 яслена гр. 4 ЙОРДАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 1 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]
5 447 1 яслена гр. 3 СВЕТЛИН АСЕНОВ АНГЕЛОВ 1 Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]
6 456 10 яслена гр. 3 НИКОЛ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]
7 452 9 яслена гр. 2 ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ РУСЕВ 3 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
8 459 13 яслена гр. 2 СЛАВЕЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]
9 376 14 яслена гр. 2 ИВАЙЛА НАЧЕВА ИВАНОВА 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
10 454 19 яслена гр. 2 ЯНА МИРОСЛАВОВА ШЕРИНГОВА 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
11 455 22 яслена гр. 2 КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 2 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
12 241 24 яслена гр. 2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]
13 434 31 яслена гр. 1 ЕЛЕОНОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА 2 Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]
14 255 18 яслена гр. 0 ВИТОМИР АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ 3 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[0]

Детска ясла 6 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 444 2 яслена гр. 4 БОЯН ЕМИЛИЯНОВ БЕЛЧЕВ 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]
2 466 3 яслена гр. 4 КАЛОЯН ТИХОМИРОВ ДАСКАЛОВ 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]
3 450 20 яслена гр. 3 ФУРКАН БИЛЯЛ ДАРДЖАН 3 Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]
4 425 27 яслена гр. 3 ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ЖЕЧЕВА 1 Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]
5 461 28 яслена гр. 3 НИКОЛА ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЕВ 2 Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[3]
6 164 12 яслена гр. 2 СИМЕОН МАКСИМОВ ПЕЙЧЕВ 3 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
7 445 23 яслена гр. 2 ДЖУЛИЪН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ 3 Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]
8 143 25 яслена гр. 2 СТЕЛИЯН КРАСЕНОВ ТОДОРОВ 2 Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]
9 446 26 яслена гр. 2 НЕДИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2 Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]
10 463 29 яслена гр. 2 НИКОЛ КАМЕНОВА МИЛУШЕВА 3 Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]

Деца, участвали в класирането на 28.12.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 32

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 10 164824**** КРИСИЯ ИВАНОВА ДИКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
2 129 15 164321**** МИЛА ГРИГОРОВА КОЛЕВА Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 1 желание (яслена гр.)
3 133 164904**** ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ БАКЛАРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
4 143 25 164406**** СТЕЛИЯН КРАСЕНОВ ТОДОРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 2 желание (яслена гр.)
5 158 155216**** МАРК ВЕЛИЗАРОВ ХИНЕВ Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
6 160 164617**** ЛЪЧЕЗАР ЯВОРОВ НИКОЛОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
7 164 12 164114**** СИМЕОН МАКСИМОВ ПЕЙЧЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 3 желание (яслена гр.)
8 172 164430**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
9 173 164217**** ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
10 181 164118**** ДАРИЯ АНДОНОВА НИКОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
11 184 164302**** ЙОАНА ИВАЙЛОВА ТРАКИЙСКА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
12 208 164411**** ЗАХАРИ МАРТИНОВ МИНКОВ Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
13 214 164628**** СОФИЯ ДАНАИЛОВА ЙОРДАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
14 222 164819**** ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
15 223 164421**** САМУИЛ МАРТИНОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
16 237 164611**** ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
17 241 24 164714**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
18 253 164803**** ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
19 255 18 164118**** ВИТОМИР АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет"[0]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[0] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 3 желание (яслена гр.)
20 265 164331**** МИЛИЦА ПЕТКОВА ИГНАТОВА Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
21 280 164907**** БОЯН КИРИЛОВ КИРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[5]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
22 281 164712**** ПЕТЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
23 293 164610**** ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
24 321 164427**** ИВАН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
25 323 164216**** ДАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЛЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
26 325 164106**** ЛОРА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
27 331 164218**** ЙОАННА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
28 341 164414**** НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
29 342 164519**** ЛОРА ВИХРЕН МАНОЛОВА Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
30 344 164822**** ЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
31 348 164718**** ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
32 370 32 164117**** ХРИСТО ДАРИНОВ ХРИСТОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 по 2 желание (яслена гр.)
33 371 165212**** СВЕТОЗАРА ИВАЙЛОВА ЙОВКОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.09.2018 г.)
34 376 14 164117**** ИВАЙЛА НАЧЕВА ИВАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
35
35
379 7 164809**** ПАВЕЛ КАЛОЯНОВ КОЛЕВ
КАЛИНА КАЛОЯНОВА КОЛЕВА
Детска ясла 5 "Пролет"[6]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4] Приети в Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 по 2 желание (яслена гр.)
36 397 164203**** КОНСТАНТИНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
37 399 164721**** ПЛАМЕНА ГОСПОДИНОВА ПЛАМЕНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
38 408 30 164313**** ДАРЕНА БОЙКОВА МАРИНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1]
39 410 145024**** ДЖЕРЕН ДЖЕНГИЗ ОРХАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[1] Отпада от това и следващи класирания(поради навърщване на максимална възраст)
40 412 164328**** БОЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[5]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
41 422 164304**** КРИСТИАН МИРОСЛАВОВ МИЛЧЕВ Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
42 425 27 155215**** ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ЖЕЧЕВА Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
43 428 164304**** БОЖИДАРА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.03.2018 г.)
44 429 164208**** МАРТИН МАРТИНОВ ГЕОРГИЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.02.2018 г.)
45 430 21 164201**** ГРАЦИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНТЕЛЕЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 по 3 желание (яслена гр.)
46 433 164613**** ДИМИТЪР РУМЕНОВ МАРЕВ Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.06.2018 г.)
47 434 31 164519**** ЕЛЕОНОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
48 436 164907**** ТЕОДОРА ДЕСИСЛАВОВА ИЛИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.04.2018 г.)
49 441 16 164419**** ЙОРДАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 1 желание (яслена гр.)
50 442 155216**** ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[2]Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4] Няма обявени свободни места за избраните детски ясли за възрастовата група!
51 443 17 154809**** СИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[1] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 по 1 желание (яслена гр.)
52 444 2 154803**** БОЯН ЕМИЛИЯНОВ БЕЛЧЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
53 445 23 154813**** ДЖУЛИЪН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 3 желание (яслена гр.)
54 446 26 154926**** НЕДИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 2 желание (яслена гр.)
55 447 1 154717**** СВЕТЛИН АСЕНОВ АНГЕЛОВ Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[1] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 1 желание (яслена гр.)
56 448 164310**** ИВАЙЛА ДОБРОМИРОВА ИЛИЕВА Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
57 450 20 154529**** ФУРКАН БИЛЯЛ ДАРДЖАН Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 5 "Пролет"[1]Детска ясла 6 "Първи юни"[3] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 3 желание (яслена гр.)
58 451 5 155208**** АНДРИАНА НИКОЛАЕВА ПЕТЕВА Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 по 1 желание (яслена гр.)
59 452 9 164420**** ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ РУСЕВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 3 желание (яслена гр.)
60 453 6 164413**** МАТЕЙ ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 1 желание (яслена гр.)
61 454 19 164624**** ЯНА МИРОСЛАВОВА ШЕРИНГОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
62 455 22 154411**** КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
63 456 10 164116**** НИКОЛ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[1] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
64 457 165003**** ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ЖИВКОВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.05.2018 г.)
65 458 164801**** НИЯ СВЕТЛИНОВА ЖЕКОВА Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[1]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
66 459 13 164725**** СЛАВЕЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Приета в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 2 желание (яслена гр.)
67 460 165123**** ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ ДРАГОЕВ Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.07.2018 г.)
68 461 28 164302**** НИКОЛА ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЕВ Детска ясла 5 "Пролет"[3]Детска ясла 6 "Първи юни"[3]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[3] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 2 желание (яслена гр.)
69 462 164218**** ВИКТОРИЯ АНАТОЛИЕВА ПОПОВА Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26)[4]Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29)[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски ясли за възрастовата група!
70 463 29 164228**** НИКОЛ КАМЕНОВА МИЛУШЕВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Приета в Детска ясла 6 "Първи юни" по 3 желание (яслена гр.)
71 464 164126**** КРИСТИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
72 465 4 174120**** ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54[4]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2] Приета в Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 по 1 желание (яслена гр.)
73 466 3 165117**** КАЛОЯН ТИХОМИРОВ ДАСКАЛОВ Детска ясла 6 "Първи юни"[4]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[4] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" по 1 желание (яслена гр.)
74 467 8 155105**** ДАВИД СВЕТОСЛАВОВ ВЛАЕВ Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[4]Детска ясла 5 "Пролет"[2]Детска ясла 4 "Щастливо детство"[2] Приет в Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 по 1 желание (яслена гр.)
75 468 164613**** ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ЗУРНАДЖИЕВА Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 5 "Пролет"[4]Детска ясла 6 "Първи юни"[2] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
76 469 11 155222**** ПРЕСИЯН БОРИСОВ ГРИГОРОВ Детска ясла 4 "Щастливо детство"[4]Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16[2]Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2[2] Приет в Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 по 2 желание (яслена гр.)

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 28.12.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 32

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 129 15
2 143 25
3 164 12
4 241 24
5 255 18
6 370 32
7 376 14
8 379 7
9 408 30
10 425 27
11 430 21
12 434 31
13 441 16
14 443 17
15 444 2
16 445 23
17 446 26
18 447 1
19 450 20
20 451 5
21 452 9
22 453 6
23 454 19
24 455 22
25 456 10
26 459 13
27 461 28
28 463 29
29 465 4
30 466 3
31 467 8
32 469 11
Детско заведение
кърмаческа (3-9 месеца)
яслена гр.
Детска ясла 4 "Щастливо детство" 0 0
Детска ясла 4 "Щастливо детство" Ул. „Вардар“ №54 0 3
Детска ясла 4 Филиал 1 (ДГ 26) 0 0
Детска ясла 4 Филиал 2 (ДГ 29) 0 0
Детска ясла 5 "Пролет" 0 0
Детска ясла 5 "Пролет" Ул.„Екзарх.Антим І“ №2 0 23
Детска ясла 6 "Първи юни" 0 10
Детска ясла 6 "Първи юни" Ул.“В.Петлешков“ № 16 0 13