Прием в детските заведения

град Добрич

Тук можете да намерите информация за постъпване в общинските детски заведения на територията на Община град Добрич.
Най-важното, което трябва да знаете е:
 • Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно. Входящите номера на заявленията следват тези от предходната година, т.е. не започват от номер 1.
 • Класирания за прием се извършват регулярно, при наличие на свободни места в детските заведения. За постъпване в детските заведения се изготвят и публикуват предварително Графици на основните класирания. С тях може да се запознаете в раздел "Класирания" -> "График на класиранията".
 • Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина:

 • - или по електронен път (онлайн);
  - или подаване на заявление на място, в някоя от желаните за прием детски градини на община град Добрич.
 • Всички заявени данни (с изключение на данните за заявителя и за детето) могат да се променят и актуализират до затваряне на системата преди класиране, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детското заведение, където е подадено първоначално заявлението.
 • Всички критерии и данни трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детско заведение. Получените точки и предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват при потвърждаване на приема в детското заведение.
 • След попълване на заявление за участие в класиране ще получите входящ номер. С него ще участвате в класирания за прием по алгоритъма, описан в Правилата за прием в Раздел „Информация/Нормативна уредба” на сайта.
 • Получаването на входящ номер не означава, че детето Ви е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо:
  Да участва в класиране.
  Да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Класирания/Резултати“.
  Да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.
 • Ако не искате детето Ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.
Периодична информация за класиранията се публикува в раздели „Новини” и класиране/Предстоящо класиране”.