Класиране на 12.07.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 114

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 8 "Бодра смяна"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1074 21 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 8 "Бодра смяна"[4]
2
3
1298 76 втора в.гр.-4г. 6 1 ДГ 8 "Бодра смяна"[6]

ДГ 9 "Пчеличка"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1168 35 втора в.гр.-4г. 4 1 ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4]
2 561 55 ПГ ( 5 г. ) 4 1 ДГ 9 "Пчеличка"[4]
3 564 60 ПГ ( 5 г. ) 4 1 ДГ 9 "Пчеличка"[4]

ДГ 10 "Слънчице"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 937 9 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]
2 935 17 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]
3 1058 109 ПГ ( 5 г. ) 6 1 ДГ 10 "Слънчице"[6]

ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1
2
1281 26 първа в.гр.-3г. 6 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[6]ДГ 23 "Звездица"[6]
3 1217 4 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]ДГ 23 "Звездица"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]
4 1279 10 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]
5 844 61 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]ДГ 9 "Пчеличка"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]
6 1290 64 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]
7 1284 94 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]
8 1285 62 ПГ ( 5 г. ) 4 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]

ДГ 12 "Щурче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 929 80 нулева в.гр. -2г. 7 1 ДГ 12 "Щурче"[7]
2 830 32 нулева в.гр. -2г. 6 1 ДГ 12 "Щурче"[6]ДГ 10 "Слънчице"[5]ДГ 25 "Весела"[5]
3 1313 43 нулева в.гр. -2г. 5 1 ДГ 12 "Щурче"[5]
4 994 7 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 12 "Щурче"[4]ДГ 7 "Пролет"[4]
5 733 72 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 12 "Щурче"[4]
6 1182 89 нулева в.гр. -2г. 4 2 ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 12 "Щурче"[4]ДГ 17 "Първи юни"[2]
7 802 39 нулева в.гр. -2г. 3 2 ДГ 7 "Пролет"[3]ДГ 12 "Щурче"[3]
8 784 36 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 12 "Щурче"[4]ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 7 "Пролет"[2]
9 1316 110 ПГ ( 5 г. ) 3 1 ДГ 12 "Щурче"[3]

ДГ 17 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1302 14 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]
2 498 42 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]ДГ 18 "Дора Габе"[3]
3 1293 74 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]
4 1291 104 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]
5 1288 19 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]ДГ 26 "Звънче"[2]ДГ 18 "Дора Габе"[0]
6 1310 38 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
7 1314 73 първа в.гр.-3г. 2 3 ДГ 23 "Звездица"[4]ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 17 "Първи юни"[2]
8 1307 79 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
9 1305 105 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
10 839 57 първа в.гр.-3г. 1 3 ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 17 "Първи юни"[1]
11 1296 88 първа в.гр.-3г. 1 1 ДГ 17 "Първи юни"[1]
12 1317 51 втора в.гр.-4г. 4 1 ДГ 17 "Първи юни"[4]
13 1297 90 втора в.гр.-4г. 4 1 ДГ 17 "Първи юни"[4]
14 1304 5 втора в.гр.-4г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]
15 1292 75 ПГ ( 5 г. ) 4 1 ДГ 17 "Първи юни"[4]
16 1308 77 ПГ ( 5 г. ) 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
17 1306 12 ПГ ( 5 г. ) 0 1 ДГ 17 "Първи юни"[0]

ДГ 18 "Дора Габе"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 912 111 нулева в.гр. -2г. 4 2 ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 18 "Дора Габе"[4]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[2]
2 1067 25 нулева в.гр. -2г. 1 1 ДГ 18 "Дора Габе"[1]
3 1181 69 нулева в.гр. -2г. 1 3 ДГ 24 "Приказен свят"[3]ДГ 25 "Весела"[1]ДГ 18 "Дора Габе"[1]
4 1282 58 първа в.гр.-3г. 1 1 ДГ 18 "Дора Габе"[1]
5 1139 2 втора в.гр.-4г. 3 2 ДГ 7 "Пролет"[1]ДГ 18 "Дора Габе"[3]
6 1271 24 втора в.гр.-4г. 2 1 ДГ 18 "Дора Габе"[2]

ДГ 20 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1173 6 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 20 "Радост"[3]

ДГ 25 "Весела"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1287 8 нулева в.гр. -2г. 4 2 ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 10 "Слънчице"[2]
2 1283 28 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 25 "Весела"[4]
3 1259 46 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 25 "Весела"[4]
4 806 92 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 25 "Весела"[4]
5 754 95 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 12 "Щурче"[2]
6 1286 3 първа в.гр.-3г. 4 2 ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 25 "Весела"[4]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1289 65 втора в.гр.-4г. 3 1 ДГ 26 "Звънче"[3]
2 1206 98 втора в.гр.-4г. 2 1 ДГ 26 "Звънче"[2]

ДГ 27 "Славейче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1161 48 първа в.гр.-3г. 4 2 ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 7 "Пролет"[4]
2 1315 108 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 23 "Звездица"[2]
3 979 13 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]
4 1295 114 първа в.гр.-3г. 1 3 ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 7 "Пролет"[1]ДГ 27 "Славейче"[1]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1
2
1300 66 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
3 1299 81 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
4 1301 78 ПГ ( 5 г. ) 0 1 ДГ 32 "Зорница"[0]

ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1143 11 нулева в.гр. -2г. 4 2 ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[4]ДГ 26 "Звънче"[4]
2 1142 93 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[4]
3 1230 31 нулева в.гр. -2г. 2 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[2]
4 1204 63 нулева в.гр. -2г. 2 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[2]
5 1140 67 нулева в.гр. -2г. 2 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[2]
6 1229 83 нулева в.гр. -2г. 2 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[2]
7 814 87 нулева в.гр. -2г. 2 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[2]
8 942 34 нулева в.гр. -2г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
9 1239 20 първа в.гр.-3г. 3 2 ДГ 20 "Радост"[3]ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[3]
10 1210 99 ПГ ( 5 г. ) 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]

ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1253 50 втора в.гр.-4г. 3 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]ДГ 27 "Славейче"[1]ДГ 26 "Звънче"[1]
2 1245 27 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[4]
3 1171 18 нулева в.гр. -2г. 3 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]ДГ 25 "Весела"[3]
4 1269 101 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[2]ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 24 "Приказен свят"[2]
5 1130 82 ПГ ( 5 г. ) 4 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[4]ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 12.07.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 114

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 120 37
2 498 42
3 516 52
4 548 84
5 561 55
6 564 60
7 565 96
8 668 30
9 702 15
10 733 72
11 754 95
12 784 36
13 800 33
14 802 39
15 806 92
16 814 87
17 830 32
18 836 106
19 839 57
20 840 56
21 841 49
22 844 61
23 853 29
24 912 111
25 929 80
26 931 102
27 935 17
28 937 9
29 942 34
30 976 71
31 979 13
32 994 7
33 995 1
34 1058 109
35 1064 47
36 1067 25
37 1071 59
38 1074 21
39 1095 100
40 1110 86
41 1130 82
42 1131 23
43 1139 2
44 1140 67
45 1142 93
46 1143 11
47 1147 45
48 1156 112
49 1161 48
50 1165 97
51 1168 35
52 1171 18
53 1173 6
54 1178 113
55 1181 69
56 1182 89
57 1184 107
58 1192 22
59 1201 16
60 1204 63
61 1205 68
62 1206 98
63 1209 41
64 1210 99
65 1212 70
66 1217 4
67 1219 103
68 1229 83
69 1230 31
70 1239 20
71 1245 27
72 1253 50
73 1259 46
74 1269 101
75 1271 24
76 1272 54
77 1276 40
78 1279 10
79 1280 53
80 1281 26
81 1282 58
82 1283 28
83 1284 94
84 1285 62
85 1286 3
86 1287 8
87 1288 19
88 1289 65
89 1290 64
90 1291 104
91 1292 75
92 1293 74
93 1294 44
94 1295 114
95 1296 88
96 1297 90
97 1298 76
98 1299 81
99 1300 66
100 1301 78
101 1302 14
102 1303 85
103 1304 5
104 1305 105
105 1306 12
106 1307 79
107 1308 77
108 1309 91
109 1310 38
110 1313 43
111 1314 73
112 1315 108
113 1316 110
114 1317 51
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 0 0 0 0 11 0
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 1 2 0 0 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 1 2 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 2 0 1 0 0
ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 0 0 0 0 0 8
ДГ 12 "Щурче" 0 0 0 0 0 9
ДГ 17 "Първи юни" 0 25 5 5 5 0
ДГ 18 "Дора Габе" 0 0 0 0 0 25
ДГ 20 "Радост" 0 1 3 3 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 0 0 0 0 0
ДГ 24 "Приказен свят" 0 0 0 1 7 0
ДГ 25 "Весела" 0 0 0 0 0 6
ДГ 26 "Звънче" 0 3 2 0 2 0
ДГ 27 "Славейче" 0 16 0 0 0 0
ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24 0 0 0 0 0 14
ДГ 32 "Зорница" 0 4 3 7 2 0
ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци 0 0 0 0 0 6