Класиране на 07.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 79

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 7 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 476 27 нулева в.гр. -2г. 5 РАДОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ 1 ДГ 7 "Пролет"[5]
2 619 10 нулева в.гр. -2г. 3 НАРИН АЛКАН ВЕЛИ 1 ДГ 7 "Пролет"[3]
3 491 74 нулева в.гр. -2г. 2 ДИМИТРИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 1 ДГ 7 "Пролет"[2]
4 504 12 нулева в.гр. -2г. 1 ИВАН ИВАНОВ МИЛУШЕВ 1 ДГ 7 "Пролет"[1]
5 633 61 първа в.гр.-3г. 3 РАДОСТИНА ИЛИЕВА 1 ДГ 7 "Пролет"[3]

ДГ 11 "Дъга"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 519 15 нулева в.гр. -2г. 5 АНТОН ПАВЛИНОВ РУМЕНОВ 1 ДГ 11 "Дъга"[5]
2 440 66 нулева в.гр. -2г. 5 РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ РАДИНОВ 1 ДГ 11 "Дъга"[5]
3 655 46 ПГ ( 5 г. ) 4 ВИКТОР СТЕЛИЯНОВ ЩЕРЕВ 1 ДГ 11 "Дъга"[4]

ДГ 12 "Щурче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 412 36 нулева в.гр. -2г. 4 ТИХОМИР ТИХОМИРОВ ЗУРНАДЖИЕВ 1 ДГ 12 "Щурче"[4]
2 79 75 нулева в.гр. -2г. 4 МИА МИЛЕНОВА МИНКОВА 1 ДГ 12 "Щурче"[4]
3 132 16 нулева в.гр. -2г. 3 АНА-МАРИЯ СОНЕВА НИКОЛОВА 1 ДГ 12 "Щурче"[3]
4 642 20 ПГ ( 5 г. ) 1 КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ 1 ДГ 12 "Щурче"[1]
5 639 55 ПГ ( 5 г. ) 0 ДЕНИСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ 2 ДГ 24 "Приказен свят"[2]ДГ 12 "Щурче"[0]ДГ 25 "Весела"[0]
6 649 28 ПГ ( 6 г. ) 3 СТАНИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ 1 ДГ 12 "Щурче"[3]

ДГ 17 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 413 11 нулева в.гр. -2г. 5 ХРИСИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[5]
2 568 2 нулева в.гр. -2г. 3 ВИКТОРИЯ КРЕМЕНОВА КАЛИНКОВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]ДГ 26 "Звънче"[3]ДГ 20 "Радост"[1]
3 483 22 нулева в.гр. -2г. 2 МАРИЯ ПАСКАЛЕВА ПАСКАЛЕВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
4 405 29 нулева в.гр. -2г. 2 МОНИКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
5 589 33 нулева в.гр. -2г. 2 ДЕНИС ТАНЕР ТАХИР 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]ДГ 32 "Зорница"[2]ДГ 20 "Радост"[2]
6 632 26 първа в.гр.-3г. 3 РЕЙХАН ВЕЖДИН ШУКРИЕВ 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]ДГ 26 "Звънче"[1]ДГ 20 "Радост"[1]
7 626 25 първа в.гр.-3г. 2 СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ СЕВЕРИНОВ 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
8 584 45 първа в.гр.-3г. 2 ДЖАНЕЛ ХУБЕНОВА ЗДРАВКОВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]
9 635 77 ПГ ( 6 г. ) 2 ДЖЕМ ДИНЧЕР ЮСЕИНОВ 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]

ДГ 18 "Дора Габе"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 546 39 нулева в.гр. -2г. 6 ДЖАНАН АРЗУ ДЖЕНГИС ДЖЕЛЯЛДИН 1 ДГ 18 "Дора Габе"[6]
2 342 6 нулева в.гр. -2г. 4 ВИТОМИР ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]
3 357 38 нулева в.гр. -2г. 4 ПЛАМЕНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]
4 478 62 нулева в.гр. -2г. 3 ТОДОР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ 2 ДГ 29 "Любимка"[3]ДГ 18 "Дора Габе"[3]ДГ 20 "Радост"[3]

ДГ 20 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 497 60 нулева в.гр. -2г. 7 ЕВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА 1 ДГ 20 "Радост"[7]
2 165 40 нулева в.гр. -2г. 5 ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА МАНОЛОВА 1 ДГ 20 "Радост"[5]
3 320 23 нулева в.гр. -2г. 4 СТЕЛИЯН СТЕФКОВ ИВАНОВ 1 ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 29 "Любимка"[2]
4 461 47 нулева в.гр. -2г. 4 НИКОЛ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА 1 ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 29 "Любимка"[4]
5 620 48 нулева в.гр. -2г. 4 АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ 1 ДГ 20 "Радост"[4]
6 588 50 нулева в.гр. -2г. 4 ЕВА ДИНЧЕР МАРЕМОВА 1 ДГ 20 "Радост"[4]
7 185 64 нулева в.гр. -2г. 4 ПЛАМЕНА ТЕОДОРОВА ПЕТРОВА 1 ДГ 20 "Радост"[4]
8 64 67 нулева в.гр. -2г. 4 СИЯНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА 1 ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 26 "Звънче"[4]ДГ 32 "Зорница"[4]
9 439 72 нулева в.гр. -2г. 4 ЕЛИНА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА 1 ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 17 "Първи юни"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[2]
10 337 19 нулева в.гр. -2г. 3 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ 1 ДГ 20 "Радост"[3]
11 563 54 нулева в.гр. -2г. 3 МАРТИН ЖИВКОВ ТОДОРОВ 1 ДГ 20 "Радост"[3]
12 542 56 нулева в.гр. -2г. 3 ДИЛЯРА ДЖЕВДЖЕД РИДВАН 1 ДГ 20 "Радост"[3]
13 499 69 нулева в.гр. -2г. 3 СТЕЛИЯНА СТЕЛИЯНОВА МАРИНОВА 1 ДГ 20 "Радост"[3]
14 617 37 нулева в.гр. -2г. 2 ИВАН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ 1 ДГ 20 "Радост"[2]
15 276 43 нулева в.гр. -2г. 2 АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА 1 ДГ 20 "Радост"[2]ДГ 10 "Слънчице"[0]ДГ 26 "Звънче"[2]
16 602 73 нулева в.гр. -2г. 2 КОНСТАНТИН СВЕТЛИНОВ МИХАЙЛОВ 1 ДГ 20 "Радост"[2]
17 622 71 нулева в.гр. -2г. 1 ЕНИС ЕРГЮНАЛ ИБРЯМ 1 ДГ 20 "Радост"[1]
18 606 49 ПГ ( 5 г. ) 3 ЖИВКО ДЕЯНОВ ЖИВКОВ 1 ДГ 20 "Радост"[3]

ДГ 23 "Звездица"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 650 5 втора в.гр.-4г. 4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 1 ДГ 23 "Звездица"[4]

ДГ 24 "Приказен свят"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 624 79 първа в.гр.-3г. 4 АДА СУ ОРХАН РАМАДАН 1 ДГ 24 "Приказен свят"[4]ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 18 "Дора Габе"[2]
2 614 3 ПГ ( 5 г. ) 3 ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ 2 ДГ 18 "Дора Габе"[3]ДГ 24 "Приказен свят"[3]ДГ 25 "Весела"[3]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 609 35 нулева в.гр. -2г. 5 ЖАНЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА 1 ДГ 26 "Звънче"[5]
2 613 53 нулева в.гр. -2г. 3 СИМОНА РАШКОВА СВЕТЛИНОВА 1 ДГ 26 "Звънче"[3]
3 651 51 първа в.гр.-3г. 1 ФЕРХАТ ЕРМИНАЛ РЕДЖЕБ 1 ДГ 26 "Звънче"[1]

ДГ 27 "Славейче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 528 58 първа в.гр.-3г. 4 ЗОИ ИВАЙЛОВА ПОПОВА 1 ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 23 "Звездица"[4]
2 533 21 първа в.гр.-3г. 3 ДАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 1 ДГ 27 "Славейче"[3]
3 648 42 втора в.гр.-4г. 4 ЛОРА СТЕФАНОВА РАДНЕВА 1 ДГ 27 "Славейче"[4]
4 653 65 втора в.гр.-4г. 4 АХМЕТ ЕМЕЛ ЮКСЕЛ 1 ДГ 27 "Славейче"[4]
5 638 7 втора в.гр.-4г. 3 ЕЛИЗАБЕТ МИРОН ДИЯНОВА 3 ДГ 23 "Звездица"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 27 "Славейче"[3]
6 634 18 втора в.гр.-4г. 3 АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ РАЗНОТОВСКИ 1 ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 17 "Първи юни"[1]ДГ 11 "Дъга"[1]
7 654 44 втора в.гр.-4г. 1 КАРЕН ЕДИ АЙВАЗОВА 1 ДГ 27 "Славейче"[1]ДГ 33 "Рилци"[1]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1
2
643 9 нулева в.гр. -2г. 2 РАЯ АЙХАН КАЯ
МАЯ АЙХАН КАЯ
1 ДГ 32 "Зорница"[2]
3 344 4 нулева в.гр. -2г. 0 АДРИАНА ДЕМИРОВА ВИЧЕВА 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
4 593 17 нулева в.гр. -2г. 0 ИВЕТА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
5 627 8 първа в.гр.-3г. 2 КРИСТИЯН МАРИЯНОВ КРАСИМИРОВ 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
6 629 41 първа в.гр.-3г. 2 САЛИКО АСАН САЛИ 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
7 631 57 първа в.гр.-3г. 2 АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ РУСЕНОВ 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
8 628 70 втора в.гр.-4г. 2 СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
9 641 63 втора в.гр.-4г. 1 ДИЛЯНА ДАРИНОВА СИЛВИЕВА 1 ДГ 32 "Зорница"[1]
10 647 59 ПГ ( 5 г. ) 0 ВЕСЕЛИНА ДАРИНОВА СИЛВИЕВА 1 ДГ 32 "Зорница"[0]

ДГ 29 "Любимка"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 311 14 нулева в.гр. -2г. 3 МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ 1 ДГ 29 "Любимка"[3]ДГ 18 "Дора Габе"[3]
2 644 34 втора в.гр.-4г. 3 ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА 1 ДГ 29 "Любимка"[3]
3 645 52 ПГ ( 5 г. ) 3 ДЕЙВИД ДЕНИЗ НЕЖДЕТ 1 ДГ 29 "Любимка"[3]
4 646 30 ПГ ( 5 г. ) 1 АРЗУ ЛЕВЕНТ САЛИ 1 ДГ 29 "Любимка"[1]
5 640 1 ПГ ( 6 г. ) 0 ДЖУЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЖИВКОВА 1 ДГ 29 "Любимка"[0]

ДГ 33 "Рилци"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 612 24 нулева в.гр. -2г. 1 ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ 1 ДГ 33 "Рилци"[1]

Деца, участвали в класирането на 07.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 79

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 64 67 154214**** СИЯНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 26 "Звънче"[4]ДГ 32 "Зорница"[4] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
2 66 154126**** САМУИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
3 79 75 154226**** МИА МИЛЕНОВА МИНКОВА ДГ 12 "Щурче"[4] Приета в ДГ 12 "Щурче" по 1 желание (Смесена)
4 120 145205**** ВИВИАН ЯСЕНОВА ЩЕРЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
5 132 16 154124**** АНА-МАРИЯ СОНЕВА НИКОЛОВА ДГ 12 "Щурче"[3] Приета в ДГ 12 "Щурче" по 1 желание (Смесена)
6 165 40 154208**** ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА МАНОЛОВА ДГ 20 "Радост"[5] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
7 185 64 154123**** ПЛАМЕНА ТЕОДОРОВА ПЕТРОВА ДГ 20 "Радост"[4] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
8 190 154126**** БОЖЕНА ВЕЛКОВА ВЕЛИКОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[5]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 23 "Звездица"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
9 252 144906**** СИЯНА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
10 276 43 154211**** АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА ДГ 20 "Радост"[2]ДГ 10 "Слънчице"[0]ДГ 26 "Звънче"[2] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
11 308 154115**** СИАНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
12 311 14 154116**** МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ДГ 29 "Любимка"[3]ДГ 18 "Дора Габе"[3] Приет в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
13 320 23 154208**** СТЕЛИЯН СТЕФКОВ ИВАНОВ ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 29 "Любимка"[2] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
14 327 144703**** ГЕРГАНА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[1]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
15 337 19 154116**** ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ ДГ 20 "Радост"[3] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
16 342 6 154105**** ВИТОМИР ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ ДГ 18 "Дора Габе"[4] Приет в ДГ 18 "Дора Габе" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
17 344 4 154220**** АДРИАНА ДЕМИРОВА ВИЧЕВА ДГ 32 "Зорница"[0] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
18 357 38 154125**** ПЛАМЕНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА ДГ 18 "Дора Габе"[4] Приета в ДГ 18 "Дора Габе" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
19 366 124730**** ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
20 405 29 154322**** МОНИКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА ДГ 17 "Първи юни"[2] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
21 412 36 154123**** ТИХОМИР ТИХОМИРОВ ЗУРНАДЖИЕВ ДГ 12 "Щурче"[4] Приет в ДГ 12 "Щурче" по 1 желание (Смесена)
22 413 11 154320**** ХРИСИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА ДГ 17 "Първи юни"[5] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
23 433 154324**** КУБРАТ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ ДГ 9 "Пчеличка"[6] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
24 439 72 154331**** ЕЛИНА ГАЛИНОВА ДИМИТРОВА ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 17 "Първи юни"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
25 440 66 154317**** РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ РАДИНОВ ДГ 11 "Дъга"[5] Приет в ДГ 11 "Дъга" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
26 461 47 154103**** НИКОЛ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА ДГ 20 "Радост"[4]ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 29 "Любимка"[4] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
27 466 154215**** КАРИНА ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
28 468 154317**** НИКОЛ ДАНИЕЛОВА АНДОНОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
29 470 154212**** МОМЧИЛ ЧАВДАРОВ КОЛЕВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
30 476 27 154411**** РАДОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ ДГ 7 "Пролет"[5] Приет в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
31 478 62 154121**** ТОДОР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ ДГ 29 "Любимка"[3]ДГ 18 "Дора Габе"[3]ДГ 20 "Радост"[3] Приет в ДГ 18 "Дора Габе" по 2 желание (нулева в.гр. -2г.)
32 483 22 154209**** МАРИЯ ПАСКАЛЕВА ПАСКАЛЕВА ДГ 17 "Първи юни"[2] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
33 489 145025**** КОНСТАНТИН ЮЛИЯНОВ КОНСТАНТИНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
34 491 74 154423**** ДИМИТРИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ДГ 7 "Пролет"[2] Приет в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
35 497 60 154422**** ЕВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА ДГ 20 "Радост"[7] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
36 498 154209**** АЛЕКС МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ ДГ 23 "Звездица"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
37 499 69 154425**** СТЕЛИЯНА СТЕЛИЯНОВА МАРИНОВА ДГ 20 "Радост"[3] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
38 504 12 154208**** ИВАН ИВАНОВ МИЛУШЕВ ДГ 7 "Пролет"[1] Приет в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
39 516 144327**** ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
40 519 15 154123**** АНТОН ПАВЛИНОВ РУМЕНОВ ДГ 11 "Дъга"[5] Приет в ДГ 11 "Дъга" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
41 522 145205**** ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
42 528 58 144815**** ЗОИ ИВАЙЛОВА ПОПОВА ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 23 "Звездица"[4] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
43 533 21 144924**** ДАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ДГ 27 "Славейче"[3] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
44 535 114509**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
45 542 56 154302**** ДИЛЯРА ДЖЕВДЖЕД РИДВАН ДГ 20 "Радост"[3] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
46 546 39 154520**** ДЖАНАН АРЗУ ДЖЕНГИС ДЖЕЛЯЛДИН ДГ 18 "Дора Габе"[6] Приета в ДГ 18 "Дора Габе" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
47 548 134730**** ДАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
48 561 134625**** МАТЕА НЕДЯЛКОВА СТАТЕВА ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
49 563 54 154504**** МАРТИН ЖИВКОВ ТОДОРОВ ДГ 20 "Радост"[3] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
50 564 134418**** ДАНИЕЛ ДОБРОМИР ПЕЕВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
51 565 144730**** АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
52 568 2 154519**** ВИКТОРИЯ КРЕМЕНОВА КАЛИНКОВА ДГ 17 "Първи юни"[3]ДГ 26 "Звънче"[3]ДГ 20 "Радост"[1] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
53 569 154324**** КАЛОЯН КИРИЛОВ КИРОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
54 578 78 154611**** НИКОЛ МИЛЕНОВА БАЕВА ДГ 11 "Дъга"[4]
55 579 154411**** КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[0]ДГ 8 "Бодра смяна"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
56 583 145125**** СЕРДАР СУНАЙ ЛЮТФИ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
57 584 45 144317**** ДЖАНЕЛ ХУБЕНОВА ЗДРАВКОВА ДГ 17 "Първи юни"[2] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
58 587 154511**** ИВА ИВАЙЛОВА ОВЧАРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
59 588 50 154703**** ЕВА ДИНЧЕР МАРЕМОВА ДГ 20 "Радост"[4] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
60 589 33 154124**** ДЕНИС ТАНЕР ТАХИР ДГ 17 "Първи юни"[2]ДГ 32 "Зорница"[2]ДГ 20 "Радост"[2] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
61 593 17 154227**** ИВЕТА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА ДГ 32 "Зорница"[0] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
62 596 31 154616**** РУМЯНА ОГНЯНОВА ДЕМИРОВА ДГ 32 "Зорница"[0]
63 599 76 154508**** ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ДГ 32 "Зорница"[0]
64 602 73 154131**** КОНСТАНТИН СВЕТЛИНОВ МИХАЙЛОВ ДГ 20 "Радост"[2] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
65 606 49 124313**** ЖИВКО ДЕЯНОВ ЖИВКОВ ДГ 20 "Радост"[3] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
66 609 35 154702**** ЖАНЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ДГ 26 "Звънче"[5] Приета в ДГ 26 "Звънче" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
67 611 13 154805**** ЯНИСЛАВА ДИЯНОВА ДИКОВА ДГ 11 "Дъга"[4]
68 612 24 154622**** ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ ДГ 33 "Рилци"[1] Приет в ДГ 33 "Рилци" по 1 желание (Смесена)
69 613 53 154224**** СИМОНА РАШКОВА СВЕТЛИНОВА ДГ 26 "Звънче"[3] Приета в ДГ 26 "Звънче" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
70 614 3 124913**** ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ДГ 18 "Дора Габе"[3]ДГ 24 "Приказен свят"[3]ДГ 25 "Весела"[3] Приет в ДГ 24 "Приказен свят" по 2 желание ( ПГ ( 5 г. ))
71 617 37 154809**** ИВАН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ ДГ 20 "Радост"[2] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
72 619 10 154804**** НАРИН АЛКАН ВЕЛИ ДГ 7 "Пролет"[3] Приета в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
73 620 48 154811**** АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ДГ 20 "Радост"[4] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
74 622 71 154118**** ЕНИС ЕРГЮНАЛ ИБРЯМ ДГ 20 "Радост"[1] Приет в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
75 623 134805**** ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА КОЛЕВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
76 624 79 144511**** АДА СУ ОРХАН РАМАДАН ДГ 24 "Приказен свят"[4]ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 18 "Дора Габе"[2] Приета в ДГ 24 "Приказен свят" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
77 625 125227**** АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 8 "Бодра смяна"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
78 626 25 144928**** СЕВЕРИН СЕВДАЛИНОВ СЕВЕРИНОВ ДГ 17 "Първи юни"[2] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
79 627 8 145230**** КРИСТИЯН МАРИЯНОВ КРАСИМИРОВ ДГ 32 "Зорница"[2] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
80 628 70 135007**** СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА ДГ 32 "Зорница"[2] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
81 629 41 144702**** САЛИКО АСАН САЛИ ДГ 32 "Зорница"[2] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
82 631 57 144818**** АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ РУСЕНОВ ДГ 32 "Зорница"[2] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
83 632 26 144011**** РЕЙХАН ВЕЖДИН ШУКРИЕВ ДГ 17 "Първи юни"[3]ДГ 26 "Звънче"[1]ДГ 20 "Радост"[1] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
84 633 61 144113**** РАДОСТИНА ИЛИЕВА ДГ 7 "Пролет"[3] Приета в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
85 634 18 134328**** АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ РАЗНОТОВСКИ ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 17 "Първи юни"[1]ДГ 11 "Дъга"[1] Приет в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
86 635 77 114103**** ДЖЕМ ДИНЧЕР ЮСЕИНОВ ДГ 17 "Първи юни"[2] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание ( ПГ ( 6 г. ))
87 637 32 154511**** ДЕЯ ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 11 "Дъга"[2]
88 638 7 134129**** ЕЛИЗАБЕТ МИРОН ДИЯНОВА ДГ 23 "Звездица"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 27 "Славейче"[3] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 3 желание (втора в.гр.-4г.)
89 639 55 125113**** ДЕНИСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ДГ 24 "Приказен свят"[2]ДГ 12 "Щурче"[0]ДГ 25 "Весела"[0] Приет в ДГ 12 "Щурче" по 2 желание (Смесена)
90 640 1 114308**** ДЖУЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЖИВКОВА ДГ 29 "Любимка"[0] Приета в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание ( ПГ ( 6 г. ))
91 641 63 134820**** ДИЛЯНА ДАРИНОВА СИЛВИЕВА ДГ 32 "Зорница"[1] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
92 642 20 124409**** КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ ДГ 12 "Щурче"[1] Приет в ДГ 12 "Щурче" по 1 желание (Смесена)
93
93
643 9 154216**** РАЯ АЙХАН КАЯ
МАЯ АЙХАН КАЯ
ДГ 32 "Зорница"[2] Приети в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (нулева в.гр. -2г.)
94 644 34 134123**** ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ДГ 29 "Любимка"[3] Приета в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
95 645 52 124324**** ДЕЙВИД ДЕНИЗ НЕЖДЕТ ДГ 29 "Любимка"[3] Приет в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
96 646 30 124119**** АРЗУ ЛЕВЕНТ САЛИ ДГ 29 "Любимка"[1] Приет в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
97 647 59 124508**** ВЕСЕЛИНА ДАРИНОВА СИЛВИЕВА ДГ 32 "Зорница"[0] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
98 648 42 134311**** ЛОРА СТЕФАНОВА РАДНЕВА ДГ 27 "Славейче"[4] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
99 649 28 114807**** СТАНИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ ДГ 12 "Щурче"[3] Приет в ДГ 12 "Щурче" по 1 желание (Смесена)
100 650 5 134514**** ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ДГ 23 "Звездица"[4] Приет в ДГ 23 "Звездица" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
101 651 51 144524**** ФЕРХАТ ЕРМИНАЛ РЕДЖЕБ ДГ 26 "Звънче"[1] Приет в ДГ 26 "Звънче" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
102 652 68 125205**** АСЕНА ШЕНУР ШЕНОЛ ДГ 11 "Дъга"[0]
103 653 65 134121**** АХМЕТ ЕМЕЛ ЮКСЕЛ ДГ 27 "Славейче"[4] Приет в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
104 654 44 134819**** КАРЕН ЕДИ АЙВАЗОВА ДГ 27 "Славейче"[1]ДГ 33 "Рилци"[1] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
105 655 46 125031**** ВИКТОР СТЕЛИЯНОВ ЩЕРЕВ ДГ 11 "Дъга"[4] Приет в ДГ 11 "Дъга" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 07.09.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 79

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 64 67
2 79 75
3 132 16
4 165 40
5 185 64
6 276 43
7 311 14
8 320 23
9 337 19
10 342 6
11 344 4
12 357 38
13 405 29
14 412 36
15 413 11
16 439 72
17 440 66
18 461 47
19 476 27
20 478 62
21 483 22
22 491 74
23 497 60
24 499 69
25 504 12
26 519 15
27 528 58
28 533 21
29 542 56
30 546 39
31 563 54
32 568 2
33 578 78
34 584 45
35 588 50
36 589 33
37 593 17
38 596 31
39 599 76
40 602 73
41 606 49
42 609 35
43 611 13
44 612 24
45 613 53
46 614 3
47 617 37
48 619 10
49 620 48
50 622 71
51 624 79
52 626 25
53 627 8
54 628 70
55 629 41
56 631 57
57 632 26
58 633 61
59 634 18
60 635 77
61 637 32
62 638 7
63 639 55
64 640 1
65 641 63
66 642 20
67 643 9
68 644 34
69 645 52
70 646 30
71 647 59
72 648 42
73 649 28
74 650 5
75 651 51
76 652 68
77 653 65
78 654 44
79 655 46
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 10 1 0 0 0 0
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 0 0 0 0 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 0 0 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 0 0 0 0 0
ДГ 11 "Дъга" 2 0 0 1 0 0
ДГ 12 "Щурче" 0 0 0 0 0 10
ДГ 17 "Първи юни" 5 3 0 1 1 0
ДГ 18 "Дора Габе" 9 1 0 0 0 0
ДГ 20 "Радост" 17 0 0 1 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 2 1 1 2 0
ДГ 24 "Приказен свят" 3 1 0 1 0 0
ДГ 25 "Весела" 0 0 0 2 0 0
ДГ 26 "Звънче" 2 1 0 0 0 0
ДГ 27 "Славейче" 0 2 5 3 4 0
ДГ 29 "Любимка" 1 0 1 2 1 0
ДГ 32 "Зорница" 4 3 2 1 0 0
ДГ 33 "Рилци" 0 0 0 0 0 2