Класиране на 24.11.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 16

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 7 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 686 8 нулева в.гр. -2г. 3 ЖЕНЯ БОГОМИЛОВА СЛАВОВА 1 ДГ 7 "Пролет"[3]
2 685 14 първа в.гр.-3г. 3 ЕМИР САБИН МЕХМЕД 1 ДГ 7 "Пролет"[3]
3 684 1 първа в.гр.-3г. 1 ДИМАНА ГАЛИНОВА КОСТАДИНОВА 1 ДГ 7 "Пролет"[1]

ДГ 10 "Слънчице"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 623 12 втора в.гр.-4г. 4 ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА КОЛЕВА 1 ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]

ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 682 3 първа в.гр.-3г. 3 МЕРГЮЛ САЛИ АЙРЕДИН 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[3]ДГ 23 "Звездица"[1]
2 652 11 ПГ ( 5 г. ) 0 АСЕНА ШЕНУР ШЕНОЛ 1 ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[0]

ДГ 20 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 676 2 първа в.гр.-3г. 2 АРСЕНИЯ ВЕРГИНИЕВА РУМЕНОВА 1 ДГ 20 "Радост"[2]

ДГ 23 "Звездица"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 687 5 първа в.гр.-3г. 4 БЕЛОСЛАВА СТОЯНОВА ИГНАТОВА 1 ДГ 23 "Звездица"[4]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 677 9 втора в.гр.-4г. 2 СЕВДЖАН ОКТАЙ АХМЕД 1 ДГ 26 "Звънче"[2]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 683 7 ПГ ( 5 г. ) 1 АЛЕКС МАРГАРИТОВ АЛЕКСИЕВ 1 ДГ 32 "Зорница"[1]
2 672 10 ПГ ( 5 г. ) 0 ИЛДЪС ИСМЕТ ИЛДЪС 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
3 661 15 ПГ ( 5 г. ) 0 ГЕНАДИ СРЕБРИНОВ КРАСИМИРОВ 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
4 660 4 ПГ ( 6 г. ) 0 ДЖЕМ САМЕТ ИБРЯМ 1 ДГ 32 "Зорница"[0]
5 669 16 ПГ ( 6 г. ) 0 СЕБАСТИЯН СЕБАЙДИН ШЕРИФ 1 ДГ 32 "Зорница"[0]

ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 688 6 втора в.гр.-4г. 0 ЕМИР ДЖЕНГИЗ ГЮНАР 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]

ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 690 13 ПГ ( 6 г. ) 3 ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРА БЕАТРИКС КОЗАРЕВА 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]

Деца, участвали в класирането на 24.11.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 16

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 66 154126**** САМУИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
2 120 145205**** ВИВИАН ЯСЕНОВА ЩЕРЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
3 190 154126**** БОЖЕНА ВЕЛКОВА ВЕЛИКОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[5]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 23 "Звездица"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
4 252 144906**** СИЯНА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
5 308 154115**** СИАНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
6 327 144703**** ГЕРГАНА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[1]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
7 366 124730**** ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
8 433 154324**** КУБРАТ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ ДГ 9 "Пчеличка"[6] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
9 466 154215**** КАРИНА ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
10 468 154317**** НИКОЛ ДАНИЕЛОВА АНДОНОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
11 470 154212**** МОМЧИЛ ЧАВДАРОВ КОЛЕВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
12 489 145025**** КОНСТАНТИН ЮЛИЯНОВ КОНСТАНТИНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
13 498 154209**** АЛЕКС МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ ДГ 23 "Звездица"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
14 516 144327**** ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
15 522 145205**** ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
16 535 114509**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
17 548 134730**** ДАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
18 561 134625**** МАТЕА НЕДЯЛКОВА СТАТЕВА ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
19 564 134418**** ДАНИЕЛ ДОБРОМИР ПЕЕВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
20 565 144730**** АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
21 569 154324**** КАЛОЯН КИРИЛОВ КИРОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
22 578 154611**** НИКОЛ МИЛЕНОВА БАЕВА ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
23 579 154411**** КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[0]ДГ 8 "Бодра смяна"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
24 587 154511**** ИВА ИВАЙЛОВА ОВЧАРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
25 596 154616**** РУМЯНА ОГНЯНОВА ДЕМИРОВА ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
26 599 154508**** ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
27 611 154805**** ЯНИСЛАВА ДИЯНОВА ДИКОВА ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
28 623 12 134805**** ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА КОЛЕВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Приета в ДГ 10 "Слънчице" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
29 625 125227**** АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 8 "Бодра смяна"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
30 637 154511**** ДЕЯ ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
31 652 11 125205**** АСЕНА ШЕНУР ШЕНОЛ ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[0] Приета в ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
32 659 134207**** КОНСТАНТИН НЕЛЕВ НЕЙЧЕВ ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[0]ДГ 27 "Славейче"[0]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
33 660 4 115021**** ДЖЕМ САМЕТ ИБРЯМ ДГ 32 "Зорница"[0] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 6 г. ))
34 661 15 124625**** ГЕНАДИ СРЕБРИНОВ КРАСИМИРОВ ДГ 32 "Зорница"[0] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
35 663 154202**** РУСКО ИВАЙЛОВ РУСКОВ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
36 664 144728**** ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ДГ 24 "Приказен свят"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
37 668 145024**** ДЖЕРЕН ДЖЕНГИЗ ОРХАНОВА ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
38 669 16 114912**** СЕБАСТИЯН СЕБАЙДИН ШЕРИФ ДГ 32 "Зорница"[0] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 6 г. ))
39 670 134614**** КАЛОЯН ДИМИТРОВ ТРОШЕВ ДГ 27 "Славейче"[5] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
40 671 134824**** ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ ДГ 27 "Славейче"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
41 672 10 124428**** ИЛДЪС ИСМЕТ ИЛДЪС ДГ 32 "Зорница"[0] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
42 676 2 145221**** АРСЕНИЯ ВЕРГИНИЕВА РУМЕНОВА ДГ 20 "Радост"[2] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
43 677 9 134430**** СЕВДЖАН ОКТАЙ АХМЕД ДГ 26 "Звънче"[2] Приета в ДГ 26 "Звънче" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
44 682 3 144605**** МЕРГЮЛ САЛИ АЙРЕДИН ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[3]ДГ 23 "Звездица"[1] Приета в ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
45 683 7 124221**** АЛЕКС МАРГАРИТОВ АЛЕКСИЕВ ДГ 32 "Зорница"[1] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
46 684 1 144328**** ДИМАНА ГАЛИНОВА КОСТАДИНОВА ДГ 7 "Пролет"[1] Приета в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (Смесена)
47 685 14 144701**** ЕМИР САБИН МЕХМЕД ДГ 7 "Пролет"[3] Приет в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (Смесена)
48 686 8 154610**** ЖЕНЯ БОГОМИЛОВА СЛАВОВА ДГ 7 "Пролет"[3] Приета в ДГ 7 "Пролет" по 1 желание (Смесена)
49 687 5 144206**** БЕЛОСЛАВА СТОЯНОВА ИГНАТОВА ДГ 23 "Звездица"[4] Приета в ДГ 23 "Звездица" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
50 688 6 134114**** ЕМИР ДЖЕНГИЗ ГЮНАР ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0] Приет в ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24 по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
51 689 154206**** МАРАЯ РАДОМИРОВА ЯНКОВА ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
52 690 13 115128**** ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРА БЕАТРИКС КОЗАРЕВА ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3] Приета в ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци по 1 желание ( ПГ ( 6 г. ))
53 691 154809**** СИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 17 "Първи юни"[1] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 24.11.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 16

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 623 12
2 652 11
3 660 4
4 661 15
5 669 16
6 672 10
7 676 2
8 677 9
9 682 3
10 683 7
11 684 1
12 685 14
13 686 8
14 687 5
15 688 6
16 690 13
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 0 0 0 0 0 6
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 0 0 0 0 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 0 0 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 0 1 0 0 0
ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 0 1 0 1 0 0
ДГ 12 "Щурче" 0 0 6 0 0 0
ДГ 17 "Първи юни" 0 0 0 5 7 0
ДГ 18 "Дора Габе" 0 0 5 2 2 0
ДГ 20 "Радост" 0 1 0 0 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 1 0 0 3 0
ДГ 24 "Приказен свят" 0 0 2 5 0 0
ДГ 25 "Весела" 0 0 4 0 0 0
ДГ 26 "Звънче" 0 2 1 2 0 0
ДГ 27 "Славейче" 0 0 0 0 0 0
ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24 0 2 2 0 1 0
ДГ 32 "Зорница" 0 3 5 3 2 0
ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци 0 0 0 0 1 0