Класиране на 13.11.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 26

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 7 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1334 15 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 7 "Пролет"[4]
2 1077 16 нулева в.гр. -2г. 3 1 ДГ 7 "Пролет"[3]

ДГ 10 "Слънчице"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1420 11 ПГ ( 5 г. ) 2 1 ДГ 10 "Слънчице"[2]

ДГ 12 "Щурче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1366 23 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 12 "Щурче"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]
2 1390 25 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 12 "Щурче"[2]

ДГ 18 "Дора Габе"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1392 19 нулева в.гр. -2г. 4 2 ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 18 "Дора Габе"[4]
2 1395 17 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]

ДГ 24 "Приказен свят"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 876 6 нулева в.гр. -2г. 3 1 ДГ 24 "Приказен свят"[3]

ДГ 25 "Весела"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 120 18 втора в.гр.-4г. 4 1 ДГ 25 "Весела"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1402 10 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 26 "Звънче"[2]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1426 3 втора в.гр.-4г. 0 1 ДГ 32 "Зорница"[0]

ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1422 24 ПГ ( 6 г. ) 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 13.11.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 26

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 120 18
2 664 4
3 876 6
4 1077 16
5 1226 13
6 1233 7
7 1334 15
8 1359 1
9 1366 23
10 1390 25
11 1392 19
12 1394 20
13 1395 17
14 1402 10
15 1405 5
16 1407 14
17 1413 9
18 1415 21
19 1418 22
20 1420 11
21 1421 2
22 1422 24
23 1423 8
24 1424 26
25 1425 12
26 1426 3
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 0 0 0 2 3 2
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 0 0 2 1 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 0 3 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 0 0 3 2 0
ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 0 0 0 7 0 0
ДГ 12 "Щурче" 0 2 1 6 0 0
ДГ 17 "Първи юни" 0 5 0 0 6 0
ДГ 18 "Дора Габе" 0 0 2 2 2 2
ДГ 20 "Радост" 0 0 3 6 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 0 1 0 3 0
ДГ 24 "Приказен свят" 0 0 1 1 7 1
ДГ 25 "Весела" 0 0 2 0 0 0
ДГ 26 "Звънче" 0 2 0 1 1 0
ДГ 27 "Славейче" 0 0 0 0 0 0
ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24 0 0 0 0 0 3
ДГ 32 "Зорница" 0 3 2 2 2 0
ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци 0 0 0 0 0 0