Класиране на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 17

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 17 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 583 17 първа в.гр.-3г. 4 СЕРДАР СУНАЙ ЛЮТФИ 1 ДГ 17 "Първи юни"[4]
2 680 6 втора в.гр.-4г. 2 МАРТИН МИЛЕНОВ ИЛИЕВ 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]ДГ 32 "Зорница"[2]ДГ 20 "Радост"[0]
3 681 13 ПГ ( 5 г. ) 2 АНА ДИЯНОВА ДОБРЕВА 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]

ДГ 20 "Радост"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 666 12 първа в.гр.-3г. 3 ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА 1 ДГ 20 "Радост"[3]

ДГ 23 "Звездица"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1
2
673 1 първа в.гр.-3г. 5 ЕВА КАЛОЯНОВА КЬОСЕВА
ГАБРИЕЛА КАЛОЯНОВА КЬОСЕВА
1 ДГ 23 "Звездица"[5]
3 674 15 втора в.гр.-4г. 4 СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА 1 ДГ 23 "Звездица"[4]

ДГ 25 "Весела"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 657 14 ПГ ( 5 г. ) 4 ЙОСИФ АНЕЛИЕВ ИЛИЕВ 1 ДГ 25 "Весела"[4]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 679 10 ПГ ( 5 г. ) 2 СЕСИЛ СЕВЕН МЕТИН 3 ДГ 20 "Радост"[2]ДГ 29 "Любимка"[2]ДГ 26 "Звънче"[2]

ДГ 27 "Славейче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 656 7 ПГ ( 5 г. ) 4 ЮЛИЯ КИРИЛОВА ШОПОВА 1 ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 18 "Дора Габе"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]
2 665 8 ПГ ( 5 г. ) 4 МАТИАС НИКОЛАЕВ СТОЙЧЕВ 1 ДГ 27 "Славейче"[4]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 678 9 втора в.гр.-4г. 2 ЖУЛИЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
2 675 4 ПГ ( 5 г. ) 2 МАКСИМ НЕДКОВ ЯНКОВ 1 ДГ 32 "Зорница"[2]
3 667 3 ПГ ( 5 г. ) 1 ЗЛАТИНА КАДРИЕВА ГАЛИНОВА 1 ДГ 32 "Зорница"[1]

ДГ 29 "Любимка"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 662 2 втора в.гр.-4г. 0 ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ 1 ДГ 29 "Любимка"[0]

Деца, участвали в класирането на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 17

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 66 154126**** САМУИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
2 120 145205**** ВИВИАН ЯСЕНОВА ЩЕРЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
3 190 154126**** БОЖЕНА ВЕЛКОВА ВЕЛИКОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[5]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 23 "Звездица"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
4 252 144906**** СИЯНА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА ДГ 33 "Рилци"[3]ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
5 308 154115**** СИАНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
6 327 144703**** ГЕРГАНА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 8 "Бодра смяна"[3]ДГ 10 "Слънчице"[1]ДГ 9 "Пчеличка"[1] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
7 366 124730**** ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
8 433 154324**** КУБРАТ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ ДГ 9 "Пчеличка"[6] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
9 466 154215**** КАРИНА ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
10 468 154317**** НИКОЛ ДАНИЕЛОВА АНДОНОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[2]ДГ 10 "Слънчице"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
11 470 154212**** МОМЧИЛ ЧАВДАРОВ КОЛЕВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
12 489 145025**** КОНСТАНТИН ЮЛИЯНОВ КОНСТАНТИНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
13 498 154209**** АЛЕКС МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ ДГ 23 "Звездица"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
14 516 144327**** ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
15 522 145205**** ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
16 535 114509**** ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ДГ 10 "Слънчице"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
17 548 134730**** ДАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
18 561 134625**** МАТЕА НЕДЯЛКОВА СТАТЕВА ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
19 564 134418**** ДАНИЕЛ ДОБРОМИР ПЕЕВ ДГ 9 "Пчеличка"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
20 565 144730**** АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
21 569 154324**** КАЛОЯН КИРИЛОВ КИРОВ ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 10 "Слънчице"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
22 578 154611**** НИКОЛ МИЛЕНОВА БАЕВА ДГ 11 "Дъга"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
23 579 154411**** КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ ДГ 10 "Слънчице"[2]ДГ 9 "Пчеличка"[0]ДГ 8 "Бодра смяна"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
24 583 17 145125**** СЕРДАР СУНАЙ ЛЮТФИ ДГ 17 "Първи юни"[4] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
25 587 154511**** ИВА ИВАЙЛОВА ОВЧАРОВА ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Неучаствал в класиране поради заявена по-късна дата за участие (от 01.01.2018 г.)
26 596 154616**** РУМЯНА ОГНЯНОВА ДЕМИРОВА ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
27 599 154508**** ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
28 611 154805**** ЯНИСЛАВА ДИЯНОВА ДИКОВА ДГ 11 "Дъга"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
29 623 134805**** ВАНЕСА СТАНИСЛАВОВА КОЛЕВА ДГ 10 "Слънчице"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
30 625 125227**** АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАНОВ ДГ 9 "Пчеличка"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 8 "Бодра смяна"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
31 637 154511**** ДЕЯ ДЕЯНОВА ГЕОРГИЕВА ДГ 11 "Дъга"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
32 652 125205**** АСЕНА ШЕНУР ШЕНОЛ ДГ 11 "Дъга"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
33 656 7 124107**** ЮЛИЯ КИРИЛОВА ШОПОВА ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 18 "Дора Габе"[2]ДГ 8 "Бодра смяна"[4] Приета в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
34 657 14 125227**** ЙОСИФ АНЕЛИЕВ ИЛИЕВ ДГ 25 "Весела"[4] Приет в ДГ 25 "Весела" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
35 659 134207**** КОНСТАНТИН НЕЛЕВ НЕЙЧЕВ ДГ 11 "Дъга"[0]ДГ 27 "Славейче"[0]ДГ 33 "Рилци"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
36 660 115021**** ДЖЕМ САМЕТ ИБРЯМ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
37 661 16 124625**** ГЕНАДИ СРЕБРИНОВ КРАСИМИРОВ ДГ 32 "Зорница"[0]
38 662 2 134410**** ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ ДГ 29 "Любимка"[0] Приет в ДГ 29 "Любимка" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
39 663 154202**** РУСКО ИВАЙЛОВ РУСКОВ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
40 664 144728**** ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ДГ 24 "Приказен свят"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
41 665 8 124819**** МАТИАС НИКОЛАЕВ СТОЙЧЕВ ДГ 27 "Славейче"[4] Приет в ДГ 27 "Славейче" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
42 666 12 144731**** ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА ДГ 20 "Радост"[3] Приета в ДГ 20 "Радост" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
43 667 3 124519**** ЗЛАТИНА КАДРИЕВА ГАЛИНОВА ДГ 32 "Зорница"[1] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
44 668 145024**** ДЖЕРЕН ДЖЕНГИЗ ОРХАНОВА ДГ 27 "Славейче"[3] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
45 669 114912**** СЕБАСТИЯН СЕБАЙДИН ШЕРИФ ДГ 32 "Зорница"[0] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
46 670 134614**** КАЛОЯН ДИМИТРОВ ТРОШЕВ ДГ 27 "Славейче"[5] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
47 671 134824**** ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ ДГ 27 "Славейче"[4] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
48 672 11 124428**** ИЛДЪС ИСМЕТ ИЛДЪС ДГ 32 "Зорница"[0]
49
49
673 1 144912**** ЕВА КАЛОЯНОВА КЬОСЕВА
ГАБРИЕЛА КАЛОЯНОВА КЬОСЕВА
ДГ 23 "Звездица"[5] Приети в ДГ 23 "Звездица" по 1 желание (първа в.гр.-3г.)
50 674 15 135007**** СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА ДГ 23 "Звездица"[4] Приета в ДГ 23 "Звездица" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
51 675 4 124627**** МАКСИМ НЕДКОВ ЯНКОВ ДГ 32 "Зорница"[2] Приет в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))
52 676 5 145221**** АРСЕНИЯ ВЕРГИНИЕВА РУМЕНОВА ДГ 20 "Радост"[2]
53 677 134430**** СЕВДЖАН ОКТАЙ АХМЕД ДГ 26 "Звънче"[2] Няма обявени свободни места за избраните детски градини за възрастовата група!
54 678 9 134208**** ЖУЛИЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА ДГ 32 "Зорница"[2] Приета в ДГ 32 "Зорница" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
55 679 10 124808**** СЕСИЛ СЕВЕН МЕТИН ДГ 20 "Радост"[2]ДГ 29 "Любимка"[2]ДГ 26 "Звънче"[2] Приета в ДГ 26 "Звънче" по 3 желание ( ПГ ( 5 г. ))
56 680 6 134831**** МАРТИН МИЛЕНОВ ИЛИЕВ ДГ 17 "Първи юни"[2]ДГ 32 "Зорница"[2]ДГ 20 "Радост"[0] Приет в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание (втора в.гр.-4г.)
57 681 13 124827**** АНА ДИЯНОВА ДОБРЕВА ДГ 17 "Първи юни"[2] Приета в ДГ 17 "Първи юни" по 1 желание ( ПГ ( 5 г. ))

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 16.10.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 17

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 583 17
2 656 7
3 657 14
4 661 16
5 662 2
6 665 8
7 666 12
8 667 3
9 672 11
10 673 1
11 674 15
12 675 4
13 676 5
14 678 9
15 679 10
16 680 6
17 681 13
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 0 0 1 14 0 0
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 0 0 0 0 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 0 0 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 0 0 0 0 0
ДГ 11 "Дъга" 0 0 0 0 0 0
ДГ 12 "Щурче" 0 0 0 0 0 4
ДГ 17 "Първи юни" 0 1 3 3 7 0
ДГ 18 "Дора Габе" 0 0 6 1 1 0
ДГ 20 "Радост" 0 1 4 0 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 2 1 1 2 0
ДГ 24 "Приказен свят" 0 0 0 4 0 0
ДГ 25 "Весела" 0 0 0 4 0 0
ДГ 26 "Звънче" 0 1 0 2 1 0
ДГ 27 "Славейче" 0 0 0 4 2 0
ДГ 29 "Любимка" 0 2 2 0 2 0
ДГ 32 "Зорница" 0 0 3 2 0 0
ДГ 33 "Рилци" 0 0 0 0 0 0