Класиране на 14.09.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 34

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ 7 "Пролет"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1374 10 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 12 "Щурче"[2]
2 1358 21 втора в.гр.-4г. 2 1 ДГ 7 "Пролет"[2]
3 1370 6 ПГ ( 5 г. ) 3 1 ДГ 7 "Пролет"[3]
4 1357 20 ПГ ( 5 г. ) 3 1 ДГ 7 "Пролет"[3]

ДГ 10 "Слънчице"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 625 24 ПГ ( 6 г. ) 3 2 ДГ 9 "Пчеличка"[3]ДГ 10 "Слънчице"[3]ДГ 8 "Бодра смяна"[3]

ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1272 3 първа в.гр.-3г. 1 2 ДГ 9 "Пчеличка"[3]ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[1]ДГ 23 "Звездица"[1]

ДГ 12 "Щурче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1361 15 първа в.гр.-3г. 2 3 ДГ 7 "Пролет"[4]ДГ 25 "Весела"[2]ДГ 12 "Щурче"[2]

ДГ 17 "Първи юни"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1365 1 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 17 "Първи юни"[3]
2 1351 22 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 17 "Първи юни"[2]

ДГ 18 "Дора Габе"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1335 28 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]
2 1352 7 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]
3 1364 26 първа в.гр.-3г. 2 1 ДГ 18 "Дора Габе"[2]
4 1362 25 втора в.гр.-4г. 0 1 ДГ 18 "Дора Габе"[0]
5 1363 29 ПГ ( 6 г. ) 4 1 ДГ 18 "Дора Габе"[4]

ДГ 23 "Звездица"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1309 16 втора в.гр.-4г. 4 3 ДГ 9 "Пчеличка"[4]ДГ 8 "Бодра смяна"[4]ДГ 23 "Звездица"[4]

ДГ 24 "Приказен свят"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1377 9 ПГ ( 6 г. ) 0 1 ДГ 24 "Приказен свят"[0]

ДГ 26 "Звънче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1380 19 първа в.гр.-3г. 5 1 ДГ 26 "Звънче"[5]
2 1378 2 ПГ ( 5 г. ) 3 1 ДГ 26 "Звънче"[3]

ДГ 27 "Славейче"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1219 12 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[2]
2 1165 32 първа в.гр.-3г. 4 1 ДГ 27 "Славейче"[4]ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2[4]ДГ 17 "Първи юни"[4]
3 1381 4 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[1]
4 1071 33 първа в.гр.-3г. 3 1 ДГ 27 "Славейче"[3]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[3]

ДГ 32 "Зорница"
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1360 31 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница"[0]

ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1369 11 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
2 1355 17 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
3 1373 18 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
4 1367 27 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
5 1382 30 първа в.гр.-3г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
6 1368 13 втора в.гр.-4г. 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]
7 1379 5 ПГ ( 6 г. ) 0 1 ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24[0]

ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1075 14 нулева в.гр. -2г. 4 1 ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[4]ДГ 27 "Славейче"[4]
2 1372 8 ПГ ( 5 г. ) 2 2 ДГ 27 "Славейче"[2]ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци[2]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 14.09.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 34

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 366 23
2 625 24
3 1071 33
4 1075 14
5 1165 32
6 1219 12
7 1272 3
8 1309 16
9 1335 28
10 1351 22
11 1352 7
12 1355 17
13 1357 20
14 1358 21
15 1359 34
16 1360 31
17 1361 15
18 1362 25
19 1363 29
20 1364 26
21 1365 1
22 1367 27
23 1368 13
24 1369 11
25 1370 6
26 1372 8
27 1373 18
28 1374 10
29 1377 9
30 1378 2
31 1379 5
32 1380 19
33 1381 4
34 1382 30
Детско заведение
нулева в.гр. -2г.
първа в.гр.-3г.
втора в.гр.-4г.
ПГ ( 5 г. )
ПГ ( 6 г. )
Смесена
ДГ 7 "Пролет" 0 1 1 2 6 0
ДГ 8 "Бодра смяна" 0 0 0 0 0 0
ДГ 9 "Пчеличка" 0 0 0 0 0 0
ДГ 10 "Слънчице" 0 0 0 2 1 0
ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан 2 0 2 0 3 0 0
ДГ 12 "Щурче" 0 0 0 0 0 6
ДГ 17 "Първи юни" 0 5 3 2 1 0
ДГ 18 "Дора Габе" 0 0 0 0 0 10
ДГ 20 "Радост" 0 0 0 2 0 0
ДГ 23 "Звездица" 0 0 2 0 2 0
ДГ 24 "Приказен свят" 0 0 0 1 3 0
ДГ 25 "Весела" 0 0 2 0 0 0
ДГ 26 "Звънче" 0 1 1 1 2 0
ДГ 27 "Славейче" 0 11 0 0 0 0
ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 24 0 0 0 0 0 15
ДГ 32 "Зорница" 0 3 4 6 1 0
ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци 0 0 0 0 0 6