Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 28-06-2024

Детска градинаВъзрастова група 2022г.Възрастова група 2021г.Възрастова група 2020г.Възрастова група 2019г.Възрастова група 2018г.смесена възрастова групаЗабележка
ДГ 8 "Бодра смяна" - Ул. „Ген. Колев“ № 13 0170000
ДГ 8 "Бодра смяна" - ул. „Хр. Смирненски“ №5 0200000
ДГ 10 "Слънчице"020000
ДГ 12 "Щурче" - ул. „Вардар” № 670000010
ДГ 12 „Щурче“ - ул. „Дунав” № 160000010
ДГ 17 "Първи юни"0182110
ДГ 18 "Дора Габе"000000
ДГ 20 "Радост"0203060
ДГ 23 "Звездица" - ул. Велико Търново №2 006210
ДГ 23 "Звездица" - ул. Богдан №2010000
ДГ 25 "Весела" - ж.к. „Дружба 3“ № 540145310
ДГ 25 "Весела" - ж.к. „Добротица“ №16 0252110
ДГ 26 "Звънче"071150
ДГ 27 "Славейче" - ул. Войнишка №250810000
ДГ 27 "Славейче" - Кв. Рилци055000
ДГ 32 "Зорница" - ж.к. Строител до бл. 650710000
ДГ 32 "Зорница" - ул. Теменуга до бл. 240135160