Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Свободни места за класирането през месец Юни

Публикувана на 22.06.2023

« Към всички новини

 

№ по ред 

За-  I група 

/родени 2020 г./ 

За - II  

група 

/родени 2019г./ 

За- III  

 Подготвителна 

 група 

 ( 5 г. ) 

/ родени  

2018г./ 

За - IV 

Подготвителна 

 група 

 ( 6 г. ) 

/родени  

2017 г./ 

смесена възрастова група 

ДГ № 8 „Бодра смяна“  

ул. „ Генерал Колев“ 13 

 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 8 „Бодра смяна“ 

 ул. „ Х.Смирненски“ 5 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 10 

 „ Слънчице“ 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 12 „ Щурче“   

ул. „Дунав“ 16 

 

 

11 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 12 „ Щурче“  

 ул. „Вардар“  67 

 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 17 

 „ Първи юни“ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

25 

ДГ № 18 

„ Дора Габе“ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 20 „Радост“ 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

ДГ № 23  

„ Звездица“ 

Ул. „Велико Търново“ № 2 

 

16 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 23  

„ Звездица“ 

ул.„Богдан „ № 2 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 25 “Весела“  

„Дружба“ 3 

 

23 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

ДГ № 25 “Весела“  

„Добротица“ 16 

 

1 

 

0 

 

1 

 

6 

 

0 

ДГ № 26 „Звънче“ 

 

9 

 

2 

 

2 

 

6 

 

0 

ДГ № 27  

„ Славейче“ 

ул. „Войнишка“ № 25 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ДГ № 27 

 „ Славейче“ 

кв. Рилци 

ул.„Н.Тахтунов“ 

 № 6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

ДГ № 32 

„ Зорница“ 

ж.к. „Строител“ до бл. 65 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0 

ДГ № 32  

„ Зорница“ 

ЖК Балик 

Ул. „ Теменуга“ до бл. 24 

 

 

5 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0