Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Относно класитане за месец Август 2022г.

Публикувана на 05.08.2022

« Към всички новини

Уважаеми родители

От 05.08.22 г. до 15.08. 22 г. е отворена системата за електронен прием на децата в детските ясли и детски градини на територията на Община град Добрич. Резултатите от класирането ще се обявят на 18.08. 2022 г.

Всички родители които желаят децата им да постъпят в детските ясли през месец септември, октомври и ноември 2022 година, при попълване на заявлението за участие в класирането, което ще се проведе през м. август 2022 г. – в графа „месец за участие в класирането“ да посочат м. август 2022 г.