Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Обявени свободни места в Детските градини

Публикувана на 11.02.2021

« Към всички новини

№ по ред

 

 

 

За-  I група

/родени 2017 г./

За - II

група

/родени 2016 г./

За- III

 Подготвителна

 група

 ( 5 г. )

/ родени

2015 г./

За - IV

Подготвителна

 група

 ( 6 г. )

/родени

2014 г./

смесена възрастова група

ДГ № 7

“ Пролет“

0

0

0

0

7

ДГ № 8

 „ Бодра смяна“

0

0

1

0

0

ДГ № 9

„ Пчеличка“

0

0

0

0

0

ДГ № 10

 „ Слънчице“

1

1

2

0

0

ДГ № 12

 „ Щурче“

5

1

0

0

0

ДГ № 17

 „ Първи юни“

0

0

0

0

12

ДГ № 18

„ Дора Габе“

0

0

0

0

10

ДГ № 20 „Радост“

0

2

0

0

0

ДГ № 23

„ Звездица“

Ул. „Велико Търново“ № 2

1

4

0

4

0

ДГ № 23

„ Звездица“

ул.„Богдан „ № 2

1

0

2

4

0

ДГ № 24

“Приказен свят“

0

0

0

0

0

ДГ № 25 “Весела“

0

0

0

0

10

ДГ № 26 „Звънче“

0

0

0

0

7

ДГ № 27

„ Славейче“

ул. „Войнишка“ № 25

7

0

0

0

0

ДГ № 27

 „ Славейче“

кв. Рилци

ул.„Н.Тахтунов“

 № 6

0

0

0

0

7

ДГ № 32

„ Зорница“

ж.к. „Строител“ до бл. 65

0

0

0

0

10

ДГ № 32

„ Зорница“

ЖК Балик

Ул. „ Теменуга“ до бл. 24

 

0

0

0

0

10

ОБЩ БРОЙ - 109

15

8

5

8

73