Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Относно приемите в детските заведения през месеците Февруари и Март 2021г.

Публикувана на 25.01.2021

« Към всички новини

Уважаеми родители,

Съобщаваме Ви, че през месеците февруари и март 2021г. Община град Добрич продължава прием на деца в общинските детски ясли и детски градини за заемане на свободни места към момента. Поради въведения Закон за защита на личните данни, всички заявления на деца, чакащи класиране, са заличени от системата. Приемът е само за деца, които ще постъпят в детските заведения през тази учебна година. Необходимо е да бъдат подадени нови заявления, съобразно обявените свободни места.

Напомняме на всички родители, че прием за Новата учебна година 2021/2022 ще стартира през месец май и приетите тогава деца ще постъпят през месец септември. За класиране през месец февруари в графа „месец за участие в класиране“ следва да се посочи месец февруари 2021. Цялата информация ще бъде публикувана на сайта на Община град Добрич в модула „Прием в детските заведения“ - раздел „новини“, „свободни места“ и „график на дейностите“.