Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли целодневен прием

Вход в системата

ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, КОИТО ИМАТ АКТИВНИ РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ