Прием в детските заведения на територията на община град Добрич